.
.

Đảng bộ thị xã Ayun Pa: Phát huy giá trị các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

Thứ Năm, 30/07/2020, 09:43 [GMT+7]
.

(GLO)- Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII.
 

 

5 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

Theo các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ thị xã Ayun Pa, 5 bài học kinh nghiệm gồm: Một là, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, có quyết tâm chính trị, có khát vọng phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội.

 

Hai là, phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với điều kiện của thị xã; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn gắn với tập trung nguồn lực để thực hiện.

 

Ba là, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển.

 

Bốn là, giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao cảnh giác làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

 

Năm là, tập trung làm tốt công tác sơ-tổng kết, kiểm tra, giám sát, thanh tra để khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích; chủ động phòng ngừa sai phạm; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đúng quy định các hành vi sai phạm.

 

Một góc thị xã Ayun Pa (ảnh internet)
Một góc thị xã Ayun Pa (ảnh: Internet)


Bí thư Thị ủy Thái Thanh Bình cho rằng đây là 5 bài học được đúc rút từ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của Đảng bộ thị xã, trong đó có vai trò chắt lọc, tổng hợp của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đó là những bài học kinh nghiệm vừa cũ vừa mới, vừa kế thừa vừa giàu tính sáng tạo, đúc kết từ thực tiễn cách mạng sinh động ở địa phương. Do được kiểm nghiệm từ thực tiễn nên giá trị của các bài học này đã được khẳng định. Vấn đề là vận dụng thực hiện như thế nào cho hiệu quả trong bối cảnh mới, điều kiện mới, tình hình và nhiệm vụ mới.

Vận dụng sáng tạo, hiệu quả

Đơn cử, bài học kinh nghiệm phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới một cách sáng tạo, hiệu quả, nhanh chóng đơm hoa kết trái thắng lợi, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

 

Cụ thể: chương trình nông thôn mới đã huy động nguồn lực đầu tư gần 90 tỷ đồng, trong đó có hơn 11 tỷ đồng là nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên và người dân. Nhờ đó, đến cuối năm 2019, 4/4 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết. Hiện thị xã đang làm hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020. Thị xã cũng đang tích cực triển khai Đề án phát triển kinh tế-xã hội các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại 4 phường nội thị giai đoạn 2018-2022 với tổng kinh phí trên 32 tỷ đồng.

 

  Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã Ia Rbol) đạt chuẩn quốc gia-kết quả của việc vận dụng bài học huy động sức dân để xây dựng. Ảnh: MINH TRIỀU
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã Ia Rbol) đạt chuẩn quốc gia là kết quả của việc vận dụng bài học huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Triều


Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, bài học về việc xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, có quyết tâm chính trị, có khát vọng phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đã phát huy hiệu quả thiết thực. Theo đó, nhận thức của cán bộ, công chức được nâng lên giúp cho việc triển khai thực hiện được đồng bộ về nội dung cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bộ phận một cửa từ thị xã đến xã, phường hoạt động hiệu quả; hoạt động của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và giảm thiểu những khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

 

Ông Nguyễn Văn Lộc-Chủ tịch UBND thị xã-cho biết: “Kết quả đó đã góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh của thị xã đứng trong nhóm đầu khối cấp huyện. Trong 3 năm: 2016, 2017, 2019, thị xã luôn xếp thứ nhất trong 17 huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính”.

Bên cạnh thành tựu là cơ bản, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực của đời sống xã hội địa phương, cả trong phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đòi hỏi Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 có quyết sách và kế hoạch, giải pháp đúng đắn, phù hợp để “hóa giải” và đi đến thắng lợi; trong đó có việc vận dụng các bài học quý giá được tổng kết từ nhiệm kỳ 2015-2020.

 

THÀNH LONG

 

.