.
.

Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ Nhật, 28/06/2020, 04:48 [GMT+7]
.
(GLO)- Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) vào ngày 26-6. Đồng chí Nguyễn Đình Tiến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo đại hội 
 
 
 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Tiến trao hoa cho Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Nguyễn Diệp
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Tiến trao hoa cho Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: Nguyễn Diệp
 
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT có 97 đảng viên đang sinh hoạt tại 7 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy thường xuyên phối hợp với Ban giám đốc tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng tham mưu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trên lĩnh vực nông-lâm nghiệp, góp phần quan trọng tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như trồng rừng được 20.210ha, vượt 607% kế hoạch; số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt 11 xã, đạt 115% so với Nghị quyết; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới nước tiên tiến, tiết kiệm đạt 25.634,7 ha, vượt 1.954 ha; chương trình tái canh và ghép cải tạo cà phê đạt khoảng 14.568 ha, vượt 6,6% kế hoạch…  hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thiệu sản phẩm nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng năng suất chất lượng cao; thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản; tăng cường phòng-chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu…
 
Đảng ủy chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Có 95% đảng viên, quần chúng được nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Đảng các cấp. Công tác phát triển đảng viên thực hiện đúng quy định, quy trình, trong nhiệm kỳ đã có 32 quần chúng ưu tú được kết nạp vào đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định…
 
Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 như 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 95% đảng viên và 90% quần chúng được tham gia học tập, nghiên cứu và quán triệt văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các Chỉ thị, Nghị quyết  của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có 95% trở lên đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…
 
Biểu quyết các chỉ tiêu trong nghiệm kỳ mới. Ảnh: Nguyễn Diệp
Biểu quyết các chỉ tiêu trong nghiệm kỳ mới. Ảnh: Nguyễn Diệp
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT khóa II gồm 15 đồng chí. Ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 4 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Tiến- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời lưu ý  trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các kế hoạch hàng năm. Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tổ chức nghiên cứu học tập và triển khai thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh; tiếp tục triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, thường xuyên quan tâm lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể quần chúng…
 
        Nguyễn Diệp
                                                                                                                           
.