.
.

Ia Grai: Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Ba, 19/05/2020, 08:30 [GMT+7]
.
(GLO)- Cùng với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ia Grai đặc biệt chú trọng công tác tổ chức, xây dựng Đảng.
 
 
Xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Ia Grai đã kết nạp được hơn 900 đảng viên mới, đạt tỷ lệ bình quân gần 6%/năm. Đảng bộ hiện có 47 tổ chức cơ sở Đảng với 248 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, gần 3.800 đảng viên; có 174/248 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có cấp ủy (đạt hơn 67%), trong đó có 98/132 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy, 46 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.
 
Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thái Hồng Minh: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn công tác dự sinh hoạt tại 13 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố nhằm giúp các đơn vị tổ chức sinh hoạt theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; phân công cấp ủy viên cấp huyện và xã duy trì dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư. Nhờ đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt 76,9% (tăng 16,9% so với Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra); 88% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (tăng 8% so với chỉ tiêu đề ra).
 
 
Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai quán triệt Nghị quyết của Đảng. Ảnh: T.N
Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai quán triệt Nghị quyết của Đảng. Ảnh: T.N
 
 
Hàng năm, Đảng bộ huyện còn quan tâm rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt. Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy đã cử gần 30 cán bộ theo học cao cấp lý luận chính trị và gần 240 cán bộ, công chức, viên chức theo học trung cấp lý luận chính trị. Bổ sung 6 cán bộ vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; chỉ định bổ sung gần 70 cán bộ giữ chức vụ bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên; luân chuyển 24 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm mới 38 cán bộ và hiệp y, bổ nhiệm lại gần 60 cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Kịp thời xử lý vi phạm
 
Để góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cũng như xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết của Đảng ở các cấp, các ngành. Các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
 
bbb
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Bă (huyện Ia Grai)  nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: T.N
 
 
Theo ông Dương Mah Tiệp-Bí thư Huyện ủy Ia Grai: “Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, thực hiện quy định nêu gương, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phong cách và tác phong công tác. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề và triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đề cao phong cách làm việc gần dân, tôn trọng dân, tạo chuyển biến tích cực ở địa phương, đơn vị. Về vấn đề này, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Nguyễn Ngọc Anh cho biết: “Các phòng, ban chuyên môn thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn để nắm sát tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” gây bức xúc trong dư luận; tập trung chấn chỉnh, củng cố các đơn vị có biểu hiện yếu kém kéo dài, chậm chuyển biến. Việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn đạt tỷ lệ cao. Các vụ việc nổi cộm, bức xúc tồn đọng ở cơ sở được huyện tập trung chỉ đạo giải quyết”.
 
 
Trao đổi về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Ảnh: T.N
Trao đổi về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Ảnh: T.N
 
 
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cũng được triển khai chặt chẽ, đảm bảo chất lượng. Hoạt động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp về công tác kiểm tra, giám sát ngày càng chủ động và hiệu quả hơn. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định liên quan; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã xử lý gần 140 đảng viên vi phạm kỷ luật (khiển trách 97 trường hợp, cảnh cáo 25 trường hợp, cách chức 3 trường hợp, còn lại là khai trừ ra khỏi Đảng) và 1 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách.
 
Đề cập một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Ia Grai cho rằng: “Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng viên, chú trọng vào lực lượng bộ đội xuất ngũ, giáo viên và thanh niên dân tộc thiểu số. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
 
THANH NHẬT
 
.