.
.
(GLO)- Đảng bộ xã KDang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đơn vị được Huyện ủy Đak Đoa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, loại hình đảng bộ xã, thị trấn.
 
 
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã KDang. Ảnh: Thanh Nhật
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã KDang. Ảnh: Thanh Nhật
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã KDang đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã KDang duy trì đều đặn 19/19 tiêu chí của xã nông thôn mới. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả quan trọng, nếu như năm 2015 toàn xã tỷ lệ hộ nghèo là 4,89% và hộ cận nghèo 2,23%, đến cuối năm 2019 giảm còn 1,51% hộ nghèo và 1,55% hộ cận nghèo. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh...
 
Căn cứ đặc điểm, tình hình địa phương và từ kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đảng bộ xã KDang với những chỉ tiêu cơ bản trong giai đoạn 2020-2025. Đó là phát huy vai trò cấp ủy trong lãnh đạo tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết của Đảng, gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở, phấn đấu tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm từ 5% trở lên so với đầu năm, đến năm 2025 có 15/15 chi bộ thành lập chi ủy. Hàng năm phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ xã phấn đấu hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,02%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 90%, đến năm 2025 đạt danh hiệu xã nông thôn mới theo chuẩn nâng cao. Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và từng bước tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp … 
 
Đảng viên biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Nhật
Đảng viên biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Nhật
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã KDang khoá IX gồm 14 người. Phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư và 2 Phó Bí thư. Ông Trần Quốc Tân - Bí thư Đảng ủy khóa VIII tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy xã KDang khóa IX nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
                                                                               Thanh Nhật
 
.