.
.
(GLO)- Đảng bộ xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đơn vị được Huyện ủy Ia Grai chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, loại hình đảng bộ xã, thị trấn.
 
 
Đại biểu Đảng viên dự Đại hội Đảng bộ xã Ia Bă. Ảnh: Thanh Nhật
Đại biểu Đảng viên dự Đại hội Đảng bộ xã Ia Bă. Ảnh: Thanh Nhật
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Ia Bă đã lãnh đạo hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp gần 40 đảng viên mới, đến nay toàn Đảng bộ có hơn 160 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Kết quả đánh giá phân loại năm 2019, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt gần 84,5%, Đảng bộ xã và 2 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Ia Bă đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu là việc quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, làm mới gần 12,5 km đường giao thông, đảm bảo đi lại phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Hiện nay, xã Ia Bă đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt về công tác giảm nghèo, nếu như năm 2015 toàn xã tỷ lệ hộ nghèo gần 13%, đến cuối năm 2019 giảm còn còn 4,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 38 triệu đồng/người, tăng 15 triệu đồng so với năm 2015.  Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên,  an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh...
 
Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Nhật
Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Nhật
 
Trên cơ sở kết quả đạt được, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đảng bộ xã Ia Bă, với những chỉ tiêu cơ bản trong giai đoạn 2020-2025 là: Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong lãnh đạo tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết của Đảng, gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở, phấn đấu tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm từ 5,5% trở lên so với đảng viên đầu năm. Phấn đấu 50% chi bộ thôn, làng thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là trưởng thôn. Hàng năm phấn đấu 80% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ xã phấn đấu hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… 
 
Về kinh tế-xã hội, xã phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,5%. Duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Huy động nguồn lực sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho việc đầu tư phát triển. Phát huy thế mạnh của địa phương, tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế. Tăng cường  tập huấn, hướng dẫn nhân dân áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học và công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, đưa các giống cây trồng thích hợp có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất giỏi. Thực hiện kế hoạch, dự án tái canh cây cà phê và tưới nước tiết kiệm, giúp nông dân tham gia sâu vào các tổ chức hợp tác xã nông nghiệp, tổ hội nghề nghiệp và chuỗi liên kết giá trị, tiêu thụ sản phẩm chủ lực tại địa phương…
 
Đảng viên bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá IV. Ảnh: Thanh Nhật
Đảng viên bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá IV. Ảnh: Thanh Nhật
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Bă khoá IV gồm 13 đồng chí. Phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới đã bầu ban thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, bầu bí thư và 2 phó bí thư. Ông Puih Rúc-Bí thư Đảng ủy khóa III tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Bă khoá IV nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Thanh Nhật
                          
.