.
.

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai:

4 chi bộ "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền

Thứ Năm, 13/02/2020, 08:33 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 12-2, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 
 
 
 

 

  Tặng giấy khen cho 4 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”  tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019).
Tặng giấy khen cho 4 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019).
 
Năm 2019, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực triển khai tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định, đời sống người lao động được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng được chú trọng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, góp ý dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng, đoàn thể; nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 
Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho 4 chi bộ trực thuộc 4 Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019); tặng giấy khen 19 đảng viên của 13 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019) và 24 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn  “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.
 
MINH NGUYỄN
 
.