.
.

Chư Pưh: Đại hội điểm Chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp

Chủ Nhật, 23/02/2020, 11:56 [GMT+7]
.
(GLO)- Chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh  chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. 
 
 
Đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: Thanh Nhật
Đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: Thanh Nhật
 
Chi bộ cơ sở Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao là chi bộ sinh hoạt ghép của 2 cơ quan gồm: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ  đã tập trung kiện toàn  tổ chức bộ máy, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu  nghị quyết  đề ra. Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao chặt chẽ, đúng quy định, góp phần giữ vững môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Phong trào TDTT, xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan sâu rộng, kịp thời tạo được khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn.Chất lượng chương trình truyền thanh, truyền hình huyện ngày càng được nâng lên. Hệ thống truyền thanh xã phát triển, địa bàn huyện có 9 Đài truyền thanh cấp xã với 93 cụm loa, lắp đặt ở 74 thôn, làng đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Thư viện được quan tâm đầu tư, tăng số đầu sách, đáp ứng nhu cầu bạn đọc và phát triển văn hóa đọc ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, phát triển kinh tế -xã hội huyện nhà...
 
Trên cơ sở kết quả đạt được, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Chi  bộ với những chỉ tiêu cơ bản giai đoạn 2020-2025. Phấn đấu hàng năm chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư, củng cố các đài truyền thanh hiện có; 100% thôn, làng  có cụm truyền thanh không dây để thu sóng các chương trình thời sự phát thanh của huyện, tỉnh và Trung ương. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển du lịch đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất thư viện huyện, tăng cường số đầu sách, phát triển bạn đọc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân…
 
Các đại biểu được chi bộ bầu đi dự đại hội đảng bộ huyện Chư Pưh. Ảnh: Thanh Nhật
Các đại biểu được chi bộ bầu đi dự đại hội đảng bộ huyện Chư Pưh. Ảnh: Thanh Nhật
 
Đại hội đã bầu chi ủy khoá III gồm 3 người. Phiên họp lần thứ nhất Chi ủy khoá mới đã  bầu  ông Nguyễn Hữu Thanh-Bí thư Chi bộ khoá II, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tái đắc cử chức Bí thư  chi bộ khoá III (nhiệm kỳ 2020-2025). 
 
Thanh Nhật
                                                                            
.