.
.

Chư Pah: Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Thứ Năm, 20/02/2020, 13:15 [GMT+7]
.
(GLO)- Huyện ủy Chư Pah, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
 
 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
 
Đảng bộ huyện Chư Pah hiện có 2.625 đảng viên sinh hoạt ở 49 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp hiệu lực, hiệu quả; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội ngày càng thực chất; nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ chuyển biến tích cực.
 
Trong 3 năm qua, Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức 24 lớp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn huyện. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được nhận diện rõ và từng bước khắc phục; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai và lan tỏa sâu rộng; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt yêu cầu đề ra. Công tác cán bộ đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy định; tinh giản được 161 biên chế, đạt 10% kế hoạch. 
 
Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị đã tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được; chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.
 
Dịp này, Huyện ủy Chư Pah đã triển khai kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Hà Phương
 
.