.
.

Kiểm tra, giám sát trong Đảng tại Gia Lai: Góp phần chấn chỉnh thiếu sót, sai phạm

Chủ Nhật, 19/01/2020, 13:30 [GMT+7]
.
(GLO)- Nhờ chủ động xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, đặc biệt là mở rộng giám sát chuyên đề, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót để giảm vi phạm trong tổ chức Đảng và đảng viên.
 
 
 
 
Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ Lê Thị Thanh Mai, Đảng bộ huyện luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Do vậy, cấp ủy luôn tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, lãnh đạo công tác triển khai, tổ chức thực hiện nội dung chương trình kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, khi triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đều có cuộc họp thống nhất với hoạt động của Thanh tra huyện, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức đoàn thể để tránh chồng chéo. Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 7 tổ chức Đảng, 9 đảng viên; kiểm tra theo nội dung của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 2 tổ chức Đảng, 5 đảng viên và giám sát 2 tổ chức Đảng, 3 đảng viên; chỉ đạo Đảng ủy cơ sở kiểm tra 12 tổ chức Đảng, 13 đảng viên và giám sát 10 tổ chức Đảng, 15 đảng viên.
 
 
 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ Lê Thị Thanh Mai tham gia góp ý tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019. Ảnh: M.N
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ Lê Thị Thanh Mai tham gia góp ý tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019. Ảnh: M.N
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ khẳng định: Các đợt kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các tổ chức Đảng và đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn và khắc phục. Nhờ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực hơn, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Năm 2019, Đảng bộ huyện Đak Pơ không có tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.
 
Đảng bộ TP. Pleiku hiện có 8.700 đảng viên, 66 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (28 Đảng bộ cơ sở và 38 chi bộ trực thuộc). Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy luôn chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, 3 đoàn giám sát; các cơ quan chuyên trách giúp việc của Thành ủy cũng xây dựng kế hoạch tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. “Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, chỉ ra rất nhiều sai sót ở các tổ chức cơ sở Đảng để kịp thời uốn nắn và chỉ đạo khắc phục, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đây là việc làm cần thiết để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên”-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku thông tin.
 
Ở huyện Phú Thiện, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ xây dựng đề án nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cấp chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Nhờ vậy, hiệu quả công tác kiểm tra, số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên; nội dung, phương pháp kiểm tra có nhiều đổi mới, nhất là việc kiểm tra, giám sát chuyên đề về quy hoạch bồi dưỡng cán bộ phục vụ đại hội Đảng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Thiện Trần Công Hoan cho biết: “Năm 2019, các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của huyện đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Các chủ trương, nhiệm vụ lớn của huyện hoàn thành đều có một phần đóng góp của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng”.
 
Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm
 

Theo thống kê của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Năm 2019, cấp ủy và các tổ chức Đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 885 tổ chức Đảng và 4.826 đảng viên (tăng 120 tổ chức Đảng và 1.750 đảng viên so với năm 2018); giám sát chuyên đề 529 tổ chức Đảng và 2.112 đảng viên; thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng và 253 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra 25 tổ chức Đảng và 107 đảng viên có dấu hiệu vi phạm (tăng 12 tổ chức Đảng, 14 đảng viên so với năm 2018); qua kiểm tra đã kết luận 24 tổ chức Đảng, 106 đảng viên có vi phạm.
 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phú Thiện cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: trình độ, năng lực cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu công việc; các tổ chức Đảng quan tâm chưa đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát; chất lượng kiểm tra cấp ủy cơ sở còn hạn chế, các kết luận chưa rõ ràng, việc đôn đốc khắc phục hạn chế chưa tích cực. Cùng quan điểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang nhận định: Quá trình kiểm tra, giám sát còn nhiều hạn chế, nội dung kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm; việc phát hiện tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để có kế hoạch kiểm tra kịp thời còn lúng túng; công tác theo dõi về diễn biến tư tưởng đảng viên còn hạn chế.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019 diễn ra mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định: Ủy ban Kiểm tra các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Cấp ủy nào mà Ủy ban Kiểm tra hoạt động tích cực, có hiệu quả thì Đảng bộ đó trong sạch vững mạnh. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thuộc nhiệm vụ, chức trách của mình thật đầy đủ, hoạt động hiệu quả; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục phối hợp với các cơ quan để tham mưu tốt cho cấp ủy triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu đề ra, nhất là thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại đội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
MINH NGUYỄN
 
.