.
.

Đảng bộ Agribank Đông Gia Lai đại hội lần thứ I

Chủ Nhật, 12/01/2020, 20:54 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 12-1, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank)-Chi nhánh Đông Gia Lai tiến hành Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Đình Tiến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự chỉ đạo Đại hội.  
 
 
Ảnh: Sơn Ca
Ảnh: Sơn Ca
 
Đảng bộ Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai được thành lập cuối năm 2016. Hiện có 7 chi bộ trực thuộc với 68 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, nhờ quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai nguồn vốn huy động đạt 5.200 tỷ đồng, tăng trưởng 34,9% so với năm 2017. Đầu tư tín dụng đạt 11.300 tỷ đồng, tăng 65,9%. Lợi nhuận tài chính đạt 320 tỷ đồng, tăng 56%. Chất lượng tín dụng được củng cố, nợ xấu luôn được quản lý tốt (tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2019 là 0,65%; kế hoạch giao 0,95%). Thu nhập của người lao động được cải thiện, tăng bình quân hàng năm 10%. Chi nhánh thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi đối với người lao động. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.
 
Đảng bộ Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu hàng năm có ít nhất 85% số chi bộ trực thuộc (6/7 chi bộ) được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; phát triển đảng viên mới đạt tỷ lệ tối thiểu 4% trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ (ít nhất 14 đảng viên); Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...
 
Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I gồm 11 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí, đồng chí Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Sơn Ca
 
 
.