.
.

Đại hội điểm Đảng bộ thị trấn Kon Dỡng

Thứ Ba, 14/01/2020, 15:55 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 13 và 14-1, Đảng bộ thị trấn Kon Dỡng đã Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy Mang Yang, tỉnh Gia Lai chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. 
 
 
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Kon Dỡng. Ảnh: Thanh Nhật
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Kon Dỡng. Ảnh: Thanh Nhật
 
Đại hội đánh giá: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn Kon Dỡng đã tập trung lãnh đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, năng lực quản lý và điều hành của chính quyền cơ sở, cũng như công tác của MTTQ và các đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.  Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm đạt gần 6,9%. Đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bô có gần 430 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ trực thuộc. Đồng thời, Đảng bộ đã lãnh đạo có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh...
 
Đảng viên biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Nhật
Đảng viên biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thanh Nhật
 
Trên cơ sở kết quả đạt được, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đảng bộ thị trấn Kon Dỡng, với những chỉ tiêu cơ bản trong giai đoạn 2020-2025 là: Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong lãnh đạo tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết của Đảng, gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở, phấn đấu tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm từ 3% trở lên so với đảng viên đầu năm, đến năm 2025 có 60% bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố; 85% trưởng, phó các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố là đảng viên, xây dựng Đảng bộ hàng năm đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên… Về kinh tế-xã hội, phấn đấu thu cân đối ngân sách đến năm 2025 là 4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 45 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục củng cố các mô hình hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã. Quan tâm giải quyết việc làm, đầu tư chỉnh trang đô thị, đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 2% và hộ cận nghèo xuống dưới 2,5% theo tiêu chí hiện nay; 100% thôn, làng, tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hoá…
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khoá IX gồm 13 người. Phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khoá IX đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư và 2 Phó Bí thư. Đồng chí Trần Thị Mỹ Liên - Bí thư Đảng ủy thị trấn Kon Dỡng khoá VIII tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Kon Dỡng khoá IX, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Thanh Nhật
 
.