.
.

Công tác tuyên giáo Gia Lai góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Thứ Tư, 08/01/2020, 13:23 [GMT+7]
.
(GLO)- Năm 2019, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Toàn ngành đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, công tác định hướng chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
 
 
 
 
Những kết quả nổi bật
 
Trong năm 2019, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin đã được ngành Tuyên giáo triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ. Các hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 17/17 huyện, thị xã, thành phố và thí điểm trực tuyến đến 11 điểm cầu cấp xã đã giúp đông đảo cán bộ, đảng viên toàn tỉnh được trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành trung ương, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực quán triệt triển khai nghị quyết, thông tin thời sự, truyền đạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí.
 
Ngành Tuyên giáo còn biên soạn, cung cấp kịp thời nhiều loại tài liệu tham khảo cho báo cáo viên, tài liệu đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước... cho cán bộ, đảng viên phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận ở cơ sở. Phát hành 11.500 cuốn “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp”; 1.500 cuốn sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” (tập 8); 1.500 cuốn chuyên san “Du lịch Gia Lai, tiềm năng và triển vọng” phục vụ tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình người tốt, việc tốt...
 
 
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.   Ảnh: ĐỨC THỤY
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Ảnh: ĐỨC THỤY
 
 
Toàn ngành cũng đã tích cực, chủ động nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận xã hội quan tâm để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết. Cụ thể, đã theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí phản ánh về Gia Lai để cung cấp cho cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết kịp thời; trực tiếp làm việc, nắm bắt tình hình tại một số bệnh viện, đồng thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.
 
Triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 2019, có 17/17 huyện, thị, thành ủy đã thành lập lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở; 12/17 địa phương đã tổ chức xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở 100% xã, phường, thị trấn; đồng thời hướng dẫn triển khai xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố. Qua 3 năm triển khai, hoạt động của lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở bước đầu đã phát huy hiệu quả, là cầu nối quan trọng để đưa thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.
 
Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo cũng đã phối hợp với các ngành tổ chức thành công nhiều hội thi, cuộc thi. Trong đó, Hội thi báo cáo viên giỏi các cấp năm 2019 được tổ chức bài bản, chu đáo từ huyện đến tỉnh. Hội thi cấp huyện thu hút 361 thí sinh tham gia, hội thi cấp tỉnh có 36 thí sinh tham gia, 14 thí sinh đạt giải. Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh đã giới thiệu 2 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi khu vực miền Trung và Tây Nguyên, kết quả đạt 1 giải ba, 1 giải khuyến khích; 1 thí sinh được Ban Tuyên giáo Trung ương tuyển chọn tham gia Hội thi chung khảo báo cáo viên giỏi toàn quốc. Tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
 
Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến huyện đã được kiện toàn và từng bước đi vào hoạt động ổn định; nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thành lập và tổ chức hoạt động trang Fanpage Tuyên giáo Gia Lai và Kơnia đại ngàn, vừa làm nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thống, vừa để đấu tranh phản bác đối với các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, sai trái, thù địch trên mạng xã hội.
 
Công tác phối hợp giữa hệ thống Tuyên giáo với các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng chặt chẽ. Nhất là việc phối hợp với giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; giữa Ban Tuyên giáo với cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác an sinh xã hội, công tác thiện nguyện như: thông tin tình hình biển Đông; trong triển khai xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây nhà tình nghĩa tặng các hộ khó khăn; tặng xe đạp, quà cho các em học sinh vượt khó, học giỏi...
 
Tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020
 
Năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức để ngành Tuyên giáo thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, ngành sẽ tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sau:
 
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 15 tập thể có thành tích trong công tác phối hợp, xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở. Ảnh: Minh Triều
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 15 tập thể có thành tích trong công tác phối hợp, xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở. Ảnh: Minh Triều
 
Tập trung bám sát cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, nhất là tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như các quy định của Đảng về công tác nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.
 
Hướng dẫn tuyên truyền, định hướng thông tin và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên mạng xã hội Facebook; hướng dẫn xây dựng lực lượng đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng internet, mạng xã hội. Kịp thời nắm bắt, tổng hợp, định hướng thông tin báo chí tuyên truyền, phản ánh về tỉnh Gia Lai. Tiếp tục triển khai xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở, phấn đấu đến cuối năm 2020 tất cả các xã, phường, thị trấn đều có lực lượng tuyên truyền miệng nòng cốt hoạt động hiệu quả.
 
Tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) trong năm 2020; triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”; tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện: dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh.
 
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường sử dụng lực lượng tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên không gian mạng nhằm triển khai các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao khả năng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ tuyên giáo các cấp.
 
Phối hợp, định hướng Trường Chính trị tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện và các Đảng bộ trực thuộc tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, chuyên đề theo hướng dẫn của Trung ương. Đặc biệt, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp. Kịp thời tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng, cung cấp, định hướng thông tin tuyên truyền trước những vấn đề thời sự, chính trị nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các ấn phẩm Đặc san Tư tưởng Văn hóa, Thông tin sinh hoạt chi bộ, Bản tin sinh hoạt nhân dân.
 
 
TRẦN ĐÌNH HIỆP
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
.