.
.

Chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Thứ Năm, 09/01/2020, 13:23 [GMT+7]
.
(GLO)- Sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum) đã rất coi trọng sinh hoạt chi bộ chuyên đề.
 
 
 
 
 
Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y hiện có 23 đảng viên. Xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chi bộ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, trong đó có việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ khá phong phú, tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành kỷ luật, kỷ cương gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chi bộ đã chọn những vấn đề cụ thể phát sinh thường xuyên tại đơn vị để đưa vào sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên gắn liền với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nghị quyết của chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng tháng, hàng quý.
 
 
   Ban Chấp hành  chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y  nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: internet
Ban Chấp hành chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: internet
 
 
Thực tế cho thấy, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Các đảng viên đã tiếp cận sâu hơn với nhiệm vụ chính trị trên giao, khả năng tiếp cận với thực tiễn tốt hơn. Trong quá trình sinh hoạt chuyên đề, nhiều đảng viên đã tham gia ý kiến rất sôi nổi. Qua đó, chi bộ nắm bắt được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, việc chấp hành và thực hiện công tác chuyên môn để có biện pháp khắc phục, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cấp trên giao.
 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ cũng còn những hạn chế như việc chọn nội dung sinh hoạt đôi lúc còn quá rộng, dàn trải. Vì vậy, khi đưa ra thảo luận làm cho một số đảng viên chưa nắm bắt hết. Việc thảo luận theo đó chưa thực sự sâu sắc, dẫn đến kết luận ra nghị quyết còn chung chung, thiếu cụ thể.
 
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong thời gian tới, chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã triển khai xây dựng kế hoạch, trong đó có việc tập trung cải tiến phương pháp, nội dung sinh hoạt chuyên đề. Cụ thể, chi bộ đề cao vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác sinh hoạt chuyên đề; tranh thủ sự giúp đỡ, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; tập trung nghiên cứu, bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư để thực hiện.
 
Bên cạnh đó, chi bộ sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, chọn chủ đề sinh hoạt xác thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và đảng viên. Chuyên đề được phân công cho cá nhân đảng viên hoặc các đảng viên theo tổ, đội công tác tại đơn vị chuẩn bị và thuyết trình. Trong cuộc họp chi bộ định kỳ, chi bộ thông báo nội dung sinh hoạt chuyên đề của tháng sau để các đảng viên nghiên cứu trước và chuẩn bị tham luận đạt kết quả cao hơn. Nội dung chuyên đề tập trung vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực bằng các giải pháp thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y lần thứ X cũng như Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).
 
Thời gian tới, chi bộ sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, tập trung vào những nội dung còn yếu kém, hạn chế, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục với tinh thần xây dựng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của Đảng, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong chi bộ. Người chủ trì phải nghiên cứu nâng cao kỹ năng điều hành buổi sinh hoạt, kết luận nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Các ý kiến đóng góp những vấn đề lớn, trọng tâm, thư ký phải ghi chép đầy đủ để chi bộ ra nghị quyết thực hiện hiệu quả, thiết thực nhất. Một điều quan trọng nữa là sinh hoạt chuyên đề phải tạo được sự thoải mái, hứng thú cho đảng viên, gợi mở cho đảng viên trẻ mạnh dạn tham gia ý kiến trong sinh hoạt.
 
 TRẦN THANH VÂN
 
 
.