.
.

Chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đảng bộ Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum: Tích cực chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai, 06/01/2020, 13:05 [GMT+7]
.

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Kế hoạch số 22-KH/ĐUK, ngày 5-9-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, Đảng bộ Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

 

 

Những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020, các mặt công tác của Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đều rất bận rộn. Tuy nhiên, Đảng ủy Cục đã có nhiều nỗ lực, chủ động phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện cùng lúc nhiều mặt công tác đảm bảo về nội dung, chất lượng và tiến độ.

 

 Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum. Ảnh: K.N.B
Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum. Ảnh: internet


 


Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) là đại hội đầu tiên cấp Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và là một trong 3 Đảng bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn thực hiện thí điểm đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Theo dự kiến, đại hội tổ chức vào ngày 7-1.

 

Về công tác chuẩn bị triển khai đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Khối để chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 trong năm 2019. Đồng thời, Đảng ủy Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công hợp lý, tập trung trí tuệ của tập thể cấp ủy, đảng viên trong xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục khóa X, Nghị quyết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đúng theo Chỉ thị số 35-CT/TW. Các dự thảo được xây dựng công phu, tổ chức lấy ý kiến tại các hội nghị mở rộng và được Ban Chấp hành Đảng bộ Cục khóa X thảo luận, thống nhất cao.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ X đề ra. Kim ngạch xuất nhập khẩu tại đơn vị đạt hơn 1,6 tỷ USD; nộp vào ngân sách nhà nước 1.615 tỷ đồng; giải quyết cho 1.833.835 lượt hành khách và 201.613 lượt phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; xử lý vi phạm hành chính 519 vụ, thu tiền phạt 4,11 tỷ đồng; bắt giữ và xử lý 115 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và gian lận thương mại với trị giá tang vật khoảng 1 tỷ đồng… Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc và chất lượng hoạt động của đội ngũ đảng viên cũng thường xuyên được quan tâm; Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và phát triển đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Cục đã kết nạp 20 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đảng bộ Cục hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đoàn Thanh niên Cục liên tục được xếp loại vững mạnh. Công đoàn cơ quan Cục nhiều năm liền đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Song song với việc xây dựng các dự thảo văn kiện trìnhđđại hội, Đảng ủy Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã khẩn trương tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025); thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và nhân sự Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) một cách chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, bám sát tiêu chuẩn và yêu cầu nhiệm vụ.

 LÊ VĂN NAM

.