.
.

Dính líu 'chạy chức, chạy quyền' bị đưa ra khỏi quy hoạch tối đa 60 tháng

Thứ Ba, 03/12/2019, 06:25 [GMT+7]
.
Nhận diện rõ 6 hành vi chạy chức, chạy quyền và 8 hành vi bao che, tiếp tay là 1 trong 6 nội dung để triển khai quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền của Bộ Chính trị.
 
 
 
Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính (trái) trao đổi với Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Quốc hội. Ảnh Ngọc Thắng
 
Chiều nay,  2.12, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Hội nghị thống nhất khẳng định, việc kịp thời tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định 205 đã đi trúng vào những vấn đề nhức nhối trong công tác cán bộ tồn tại suốt nhiều nhiệm kỳ vừa qua, khi lần đầu tiên trong một văn bản mang tính pháp quy của Đảng đề cập đến vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; chỉ rõ các hành vi chạy chức, chạy quyền; các hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền và chế tài, hình thức xử lý.
 
Để quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đi vào đời sống trong tổ chức đảng các cấp, nhất là ở cơ sở, hội nghị thống nhất kết luận, trước hết đòi hỏi sự nêu gương của những người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị.
Từ đó, hội nghị đã đưa ra 6 nội dung cần quán triệt, triển khai tốt quy định, trong đó gồm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu về tầm quan trọng và sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; cũng như trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện quy định.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ về công tác cán bộ ở tất cả các khâu, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc: các quy định của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải thống nhất với quy định của Đảng; đồng bộ, liên thông giữa các cấp, các ngành và phù hợp với tình hình thực tế.
 
Nhận diện rõ 6 hành vi chạy chức, chạy quyền; 8 hành vi bao che, tiếp tay
 
Nội dung thứ 3 được lưu ý tại hội nghị là đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; coi trọng cả cảnh báo, phòng ngừa và xử lý nghiêm minh sai phạm.
 
Thứ 4 là phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền lực trong công tác cán bộ, phát hiện kịp thời những hiện tượng tiêu cực.
 
Bên cạnh đó, tập trung giải quyết tình trạng mất đoàn kết nội bộ hoặc đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, những bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh; xây dựng, thực hiện đoàn kết thống nhất trong Đảng.
 
Cuối cùng, hội nghị yêu cầu nhận diện rõ 6 hành vi chạy chức, chạy quyền và 8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền nêu trong quy định. Đây sẽ là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan dân cử và nhân dân tham gia giám sát công tác cán bộ; là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xử lý vi phạm.
 
Theo đó, ngoài hình thức xử lý theo Quy định 102, người nào chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền mà bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ với thời hạn tương ứng là 18 tháng, 30 tháng và 60 tháng; không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.
 
Trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng thì xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động; đưa, nhận hối lộ hoặc vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật…
 
Hoàn thiện báo cáo phương hướng công tác nhân sự T.Ư khóa XIII
 
Về tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11.2019, hội nghị thống nhất khẳng định nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, cơ bản hoàn thành 15/17 nhiệm vụ (chiếm 88,02%) theo chương trình công tác năm 2019.
 
Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện; tiếp tục tham mưu hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII; các báo cáo về tình hình cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề xuất nhân sự các địa phương, ban, bộ ngành cơ quan ở T.Ư;... làm cơ sở chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới và các nhiệm kỳ tiếp theo.
 

Trong tháng 11, đã phê duyệt quy hoạch đối với 30 lượt cán bộ diện T.Ư quản lý, nâng tổng số lượt cán bộ được phê duyệt từ đầu năm đến nay gần 560 lượt; thẩm định 133 lượt nhân sự diện T.Ư quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, nâng tổng số lượt cán bộ được thẩm định từ đầu năm đến nay là 854 lượt; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 88 trường hợp diện T.Ư quản lý; nâng tổng số trường hợp cán bộ được thẩm tiêu chuẩn chính trị từ đầu năm đến nay là 1.077 trường hợp; phối hợp tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức mới thứ ba, thứ tư cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII; tổ chức 5 đoàn đi nghiên cứu, học tập tại nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo.

 

Lê Hiệp (Thanh Niên)

 

.