.
.

Chư Pưh: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Thứ Ba, 31/12/2019, 07:13 [GMT+7]
.
(GLO)- Trong 2 ngày (30 và 31-12), Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lớp bồi dưỡng các chuyên đề lý luận chính trị cho 70 học viên là cán bộ, đảng viên ở các xã, thị trấn.
 
 
Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu các nội dung cơ bản: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới; tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời ký mới; đặc điểm chủ yếu các dân tộc ở nước ta; công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.
 
Khai giang bồi dưỡng các chuyên đề lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Ảnh: Anh Thư
Khai giang bồi dưỡng các chuyên đề lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Ảnh: Anh Thư
 
Lớp bồi dưỡng giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ.
 
                                                          Anh Thư
 
 
.