.
.

Quân đoàn 3: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Thứ Bảy, 02/11/2019, 11:29 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 1-11, Đảng ủy Quân đoàn 3 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho 170 là cán bộ chủ trì của các cơ quan, đơn vị và sĩ quan cao cấp của khối 4 cơ quan Quân đoàn.
 
 
Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt: Thông báo Hội nghị lần thứ 11; phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Thiếu tướng Bùi Huy Biết-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 quán triệt, phổ biến các nội dung của hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Vũ Duy Hiển
Thiếu tướng Bùi Huy Biết-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 quán triệt, phổ biến các nội dung của hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: Vũ Duy Hiển
 
Quá trình quán triệt, phổ biến các nội dung của hội nghị, Thiếu tướng Bùi Huy Biết-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc thông báo, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 11 ở cấp mình, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Qua đó thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung hội nghị đã thông qua, đồng thời kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.
 
Vũ Duy Hiển
 
.