.
.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn Gia Lai

Thứ Tư, 06/11/2019, 13:20 [GMT+7]
.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18-11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, P.V Báo Gia Lai Điện tử có cuộc phỏng vấn bà Đinh Thị Giang-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về một số nội dung xoay quanh hoạt động của MTTQ và công tác đoàn kết tập hợp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 
 
 
 
 
* P.V: Xin bà cho biết tinh thần và nội dung chính của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm nay?
 
- Bà ĐINH THỊ GIANG: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam. Đây cũng là dịp để mỗi khu dân cư cùng nhau nhìn lại, đánh giá kết quả và biểu dương những điển hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện để năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.
 
 
Bà Đinh Thị Giang (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho nhân dân buôn Rưng Ma Nin (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đ.P
Bà Đinh Thị Giang (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho nhân dân buôn Rưng Ma Nin (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đ.P
 
 
Năm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn các địa phương chọn nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đề ra gắn với thực hiện chương trình hành động của đại hội MTTQ các cấp và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Đồng thời, kết hợp tổ chức các hoạt động như thăm gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, hộ nghèo, khó khăn tại địa phương; khởi công xây dựng và khánh thành nhà “Đại đoàn kết”, các công trình phúc lợi, dân sinh…
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chọn 17 khu dân cư tại 17 huyện, thị xã, thành phố tổ chức điểm ngày hội, mời lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh cùng dự và chung vui với nhân dân. Đồng thời, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ngày hội, mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành tại địa phương tham dự.
 
* P.V: Cùng với việc tích cực chỉ đạo nhằm đảm bảo thành công của sự kiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, những năm qua, MTTQ tỉnh còn tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa bà? 
 
- Bà ĐINH THỊ GIANG: Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh luôn bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, các nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả. Chú trọng đổi mới nội dung và đa dạng hình thức công tác vận động, tập hợp, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.
 
Các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân ngày càng đa dạng, phong phú, hướng mọi hoạt động về cơ sở. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy tinh thần thi đua và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” lan tỏa sâu rộng; MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được gần 31,5 tỷ đồng; quỹ “An sinh xã hội cho người nghèo” tỉnh đã phân bổ gần 9,4 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, gia đình có công cách mạng.
 
Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị. Các hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai một cách phong phú, đa dạng. Chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt là già làng, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc các tôn giáo để vận động tín đồ sống tốt đời-đẹp đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.
 
* P.V: Theo bà, để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, MTTQ các cấp trong tỉnh cần chú trọng những giải pháp nào?   
 
- Bà ĐINH THỊ GIANG: Trước hết, cần chú trọng đến các giải pháp sau: Xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để thực hiện tốt chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024), thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bổ sung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 vào chương trình hành động của MTTQ những năm tới.
 
 
Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng. Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng. Ảnh: T.N
 
Mặt khác, thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp. Triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân chủ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đổi mới việc nắm bắt tình hình theo hướng chủ động, sâu sát, thực chất, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, kiến nghị với chính quyền giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân.
 
Đặc biệt, cần coi trọng tính hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ và đồng thuận, ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung và chương trình hành động của MTTQ. Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển thành viên mới của MTTQ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí ổn định cán bộ làm công tác MTTQ chủ chốt các cấp ngang tầm với vị trí, nhiệm vụ của MTTQ trong giai đoạn mới.
 
* P.V: Xin cảm ơn bà! 
 
 
 
 
 
Tối 4-11, tại buôn Rưng Ma Nin (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) đã diễn ra  “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đến dự và chung vui với bà con có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Giang cùng đại diện lãnh đạo thị xã Ayun Pa.
 
Tại ngày hội, bà Đinh Thị Giang đã chúc mừng truyền thống đoàn kết cũng như sự phát triển của buôn Rưng Ma Nin. Buôn Rưng Ma Nin có 188 hộ (5 hộ nghèo), 850 khẩu, 100% là người dân tộc Jrai; hiện đã xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều năm đạt chuẩn văn hóa khu dân cư. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục đoàn kết thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Dân làng cùng toàn xã tiếp tục nâng chuẩn nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa, môi trường sống an toàn-xanh-sạch-đẹp, bài trừ hủ tục, tránh xa tệ nạn xã hội...
 
Tại ngày hội, chính quyền xã đã trao tặng giấy khen cho 3 gia đình văn hóa tiêu biểu và có nhiều đóng  góp trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức ký kết giao ước thi đua xây dựng thôn, làng văn hóa, gia đình văn hóa năm 2020. Sau phần lễ, các đại biểu chung vui trong ngày hội của dân làng. 
 
Đức Phương
 

 

 
 
THANH NHẬT (thực hiện)
 
 
 
 
 
 
.