.
.

Chư Pưh: Bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở

Thứ Ba, 26/11/2019, 06:25 [GMT+7]
.
(GLO)- Trong 2 ngày (25 và 26-11), Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho 72 cán bộ, đảng viên của 5 Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Chư Pưh gồm Đảng bộ xã Ia Hla, Ia Le, Ia Blứ, Ia Phang và Chư Don.
 
 
Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 6 nội dung: chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa ở Việt Nam; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; về đảng cầm quyền và xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
 
Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị. Ảnh: Anh Thư
Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị. Ảnh: Anh Thư
 
Qua lớp bồi dưỡng giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và nắm bắt nhanh chóng, kịp thời những chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ.
 
                                                               Anh Thư
 
.