.
.

Ia Grai: Tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ Năm, 31/10/2019, 06:26 [GMT+7]
.

(GLO)- Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai, Gia Lai đã phát huy tốt vai trò trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương.

 

 

Theo ông Nguyễn Cộng Hòa-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy MTTQ huyện và 13 xã, thị trấn, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; xây dựng lực lượng nòng cốt là già làng, trưởng thôn và người uy tín. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho nhân dân về truyền thống cách mạng của dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

  Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: L.T
Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: L.TIa Grai là huyện có xuất phát điểm thấp, chủ yếu là kinh tế nông nghiệp, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46% dân số, đời sống nhân dân vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Mặt trận các cấp trong huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành và tranh thủ nhiều nguồn kinh phí để xây dựng mới gần 100 ngôi nhà, sửa chữa gần 60 ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở, góp phần giảm hộ nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn phối hợp với các đoàn thể, ngành liên quan vận động người dân không phá rừng làm rẫy, giúp nhau phát triển kinh tế để từng bước giảm nghèo và cải thiện đời sống.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp của huyện triển khai sâu rộng cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Ông Rơ Châm Thon-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Krai-cho biết: “Thông qua việc tuyên truyền cuộc vận động, cán bộ Mặt trận cùng các đoàn thể của xã phối hợp giúp dân phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Đồng thời, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số bỏ dần tập quán lạc hậu, không trông chờ ỷ lại, biết tự lực vươn lên trong cuộc sống, chi tiêu gia đình hợp lý. Qua đó, nhiều điển hình sản xuất giỏi đã xuất hiện, nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ khá, giàu”.

Với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai vận động nhân dân hiến trên 50.100 m2 đất, đóng góp hơn 15 tỷ đồng, hơn 5.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn. Toàn huyện hiện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu năm nay có thêm xã Ia Bă đạt chuẩn.

 

Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: T.N
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: T.NCùng với đó, MTTQ Việt Nam huyện đã phát huy tốt vai trò của cá nhân tiêu biểu và uy tín, các chức sắc tôn giáo tuyên truyền, vận động quần chúng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung tại 92 khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các ngành chức năng và các đồn biên phòng, MTTQ Việt Nam 2 xã Ia O và Ia Chía đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước và công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; hướng dẫn MTTQ Việt Nam 2 xã tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới.

Về nhiệm vụ và giải pháp công tác Mặt trận tại địa phương thời gian tới, ông Trần Hồng Hà-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai-nhấn mạnh: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục chú trọng thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của địa phương, xây dựng khối đoàn kết dân tộc”.

LƯƠNG THANH

 

.