.
.

Gia Lai: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thứ Ba, 15/10/2019, 21:13 [GMT+7]
.
(GLO)- Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phát huy chức năng, nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.
 
 
 
 
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ngành Kiểm tra Đảng đã kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng do Trung ương ban hành đến cán bộ, đảng viên; đồng thời, chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp và chi bộ, cũng như xử lý những tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hình thức phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Các cơ quan tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác theo nhiệm kỳ và hàng năm, tiến hành kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao...
 
Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ảnh: T.N
Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ảnh: T.N
 
Chương trình kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, gắn với kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng. Việc theo dõi, đôn đốc các tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát và báo cáo kết quả thực hiện được chú trọng hơn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 2.143 lượt tổ chức Đảng và 9.981 lượt đảng viên; giám sát 1.214 lượt tổ chức Đảng và 5.045 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực lớn, quan trọng, nhạy cảm, dễ nảy sinh khuyết điểm, vi phạm.
 
Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 63 tổ chức Đảng và 342 đảng viên. Qua đó kết luận 49 tổ chức Đảng và 276 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; trong đó có 13 tổ chức Đảng và 198 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật, thu hồi số tiền vi phạm hơn 11,2 tỷ đồng, chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Điều tra. Mặt khác, UBKT các cấp đã kiểm tra 1.438 lượt tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời, giám sát chuyên đề đối với 1.047 lượt tổ chức Đảng và 1.881 lượt đảng viên.
 
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy-cho biết: “Công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy những ưu điểm, chỉ đạo rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã phân công thành viên và cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo UBKT hoặc cấp có thẩm quyền những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm”.
 
Cũng theo bà Thủy, việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên bảo đảm phương châm “Công minh, chính xác, kịp thời”, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Trong quá trình xem xét, xử lý kỷ luật đã căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm và thái độ tiếp thu phê bình, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm để áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
 
Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 16 tổ chức Đảng và 856 đảng viên. Trong đó, cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật 186 trường hợp, chiếm 21,7% tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật. Về hình thức kỷ luật, số trường hợp bị khiển trách là 652, cảnh cáo 141, cách chức 41, khai trừ 22. Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 288 đảng viên (cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật 134 trường hợp, chiếm 46,5% tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật); trong đó, số trường hợp bị khiển trách là 141, cảnh cáo 80, cách chức 5, khai trừ 62. Nội dung vi phạm chủ yếu là về chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản... Ngoài ra, UBKT các cấp đã giải quyết tố cáo đối với 3 tổ chức Đảng và 74 trường hợp. Kết quả, 2 tổ chức Đảng và 41 trường hợp có vi phạm, trong đó 28 trường hợp phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật.
 
  Trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ảnh: T.N
 
Về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm tra Đảng thời gian tới, ông Nguyễn Duy Khánh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy-cho biết: “Ngành sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực và nghiệp vụ giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu trong công tác phòng-chống tiêu cực và tham nhũng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.
 
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng lưu ý UBKT các cấp tập trung tham mưu giúp cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng phục vụ cho đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, cùng các hướng dẫn, quy định liên quan.
 
 THANH NHẬT   
 
 
.