.
.

Chư Pưh: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Thứ Tư, 09/10/2019, 16:30 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 8-10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng cho 60 học viên là những quần chúng ưu tú xuất sắc thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện và các xã, thị trấn.
 
 
  Toàn cảnh lớp khai giảng. Ảnh: Anh Thư
Toàn cảnh lớp khai giảng. Ảnh: Anh Thư
 
Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 8-10 đến ngày 11-10), các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Thông qua khóa học sẽ giúp cho quần chúng ưu tú nhận thức đúng đắn những giá trị lịch sử cũng như vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt chặng đường cách mạng. Từ đó, hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân, có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài kiểm tra cuối khóa để đánh giá chất lượng học tập.
 
                                                           Anh Thư
 
.