.
.

Ia Grai: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Thứ Hai, 09/09/2019, 06:07 [GMT+7]
.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ huyện Ia Grai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng. Phóng viên Báo Gia Lai vừa có cuộc phỏng vấn ông Ksor Oét-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai-về một số nội dung xung quanh công tác xây dựng Đảng của địa phương.
 
 
 
 
* P.V: Ông có thể cho biết những kết quả tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng của huyện?
 
 Ông Ksor Oét. Ảnh: L.T
Ông Ksor Oét. Ảnh: L.T
- Ông KSOR OÉT: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Ia Grai đã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời đã ban hành gần 20 chương trình và trên 50 kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng... Đảng bộ huyện cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hàng năm, quan tâm rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt nhằm đảm bảo tính kế thừa cho nhiệm kỳ đến và những năm tiếp theo. Huyện đã kiện toàn Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.
 
Về công tác tạo nguồn, phát triển Đảng, toàn Đảng bộ đã kết nạp được hơn 630 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 3.690 đồng chí; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm đạt gần 6%. Đến nay, Đảng bộ huyện có 49 tổ chức cơ sở Đảng với 248 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; có 164/248 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có cấp ủy (đạt 66%) và có 95/133 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (đạt 71,4%).
 
Bên cạnh đó, 3 năm gần đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có các giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), tạo chuyển biến tích cực ở địa phương. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề và triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, kế hoạch cá nhân gắn với nhiệm vụ cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức chấp hành kỷ luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành giờ giấc, xây dựng phong cách làm việc gần dân, tôn trọng dân...
 
* P.V: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Đảng bộ huyện đã được triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?
 
- Ông KSOR OÉT: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, đồng thời tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế làm việc, thực hiện quy định nêu gương, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phong cách và tác phong công tác. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã thực hiện nghiêm việc đi cơ sở ít nhất 1 ngày trong tuần. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm quy định tiếp xúc cử tri và tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Qua đó, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.
 
 
Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai trao đổi về công tác xây dựng Đảng
Cán bộ chủ chốt huyện Ia Grai trao đổi về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Thanh Nhật
 
Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện đúng quy định, hạn chế tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Công tác thi hành kỷ luật của Đảng đối với các đảng viên và tổ chức Đảng được cấp ủy từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có hơn 100 đảng viên và 1 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật; UBND huyện cũng đã xử lý kỷ luật gần 20 công chức, viên chức.
 
* P.V: Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện tập trung những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?
 
- Ông KSOR OÉT: Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp về bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng bộ đội xuất ngũ, giáo viên và thanh niên dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những biểu hiện vi phạm về tư cách, phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 
 
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
 
Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở.
 
Tiếp tục rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
* P.V: Xin cảm ơn ông!                                                              
 
 LƯƠNG THANH (thực hiện)
 
 
.