.
.

Gia Lai: Kỷ yếu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Thứ Hai, 23/09/2019, 09:24 [GMT+7]
.
(GLO)- Thường trực Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thảo biên soạn “Kỷ yếu các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Gia Lai (1930-1975)”. Tham dự Hội thảo có đại diện một số cơ quan ban ngành liên quan của tỉnh, cùng tập thể tập thể ban biên soạn và thường trực Tỉnh hội...
 
 
 
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: T.N
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: T.N

 

 

Được sự chỉ đạo và cho phép của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ các ban ngành chức năng của tỉnh và cấp huyện, Hội cựu tù chính trị yêu nước Gia Lai tổ chức biên soạn “Kỷ yếu các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Gia Lai (1930-1975)”. Qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ và chính quyền tay sai, giành độc lập tự do cho quê hương đất nước,  tỉnh Gia Lai được công nhận 7.325 người là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và được tặng kỷ niệm chương.  Đến nay, số còn sống khoảng hơn 2.230 người, trong đó có hơn 2.000 người được hưởng chế độ theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.
 
Trong quá trình xây dựng kỷ yếu, ngoài các tư liệu lịch sử, hồi ký của cá nhân,  ban biên soạn đã chọn lọc sử dụng 50 bài viết của nhiều tác giả được in, phát hành trên các ấn phẩm sách, báo, tạp chí của Trung ương và địa phương… Nội dung chính kỷ yếu gồm phần các chiến sỹ cách mạng hoạt động ở Gia Lai từ 1930-1945 bị địch bắt tù đày, các chiến sỹ bị địch bắt giam ở các tỉnh khác sau đó về hoạt động tại địa bàn Gia Lai, các chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước Gia Lai bị địch bắt tù đày trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ 1946-1975 đã được chính phủ tặng kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày), cùng nội dung về cuộc đấu tranh trong tù kiên trung bất khuất để giữ vững khí tiết cách mạng và đòi quyền sống… Bên cạnh đó, kỷ yếu còn đề cập về quá trình hình thành và hoạt động tổ chức Hội Cựu tù chính trị yêu nước Gia Lai (20-2-1995) đến nay, tổ chức của hội cấp tỉnh đến cấp huyện. 
 
 
Đại biểu phát biểu đóng góp vào nội dung. Ảnh: T.N
Đại biểu phát biểu đóng góp vào nội dung. Ảnh: T.N
 
Hội thảo đã ghi nhận các ý kiến đóng góp và bổ sung liên quan về thuật ngữ, tên gọi, địa danh, một số cứ liệu lịch sử, danh sách Hội Cựu tù chính trị yêu nước Gia Lai qua các thời kỳ, cùng tư liệu hình ảnh minh họa, các yêu cầu liên quan về nội dung và hình thức trình bày...
 
Kết luận tại hội thảo, ông Trần Minh Sơn-Chủ tịch hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Việc xây dựng Kỷ yếu các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Gia Lai 1930-1975 là công tác truyền thống trọng tâm, cấp bách của Hội đối với bạn tù, người đang sống và người đã khuất, đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, góp phần cho việc bồi dưỡng truyền thống lịch sử cách mạng tỉnh nhà, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau hội thảo, ban biên soạn sẽ tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung đã đóng góp, cũng như tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan để in ấn, phát hành vào cuối năm 2019”. 
                                                                              THANH NHẬT
 
.