.
.

Tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Thứ Tư, 12/06/2019, 13:10 [GMT+7]
.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Đến nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc tổ chức đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024 và tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X. Phóng viên Báo Gia Lai Điện tử có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xung quanh vấn đề này.
 
 
* P.V: Thưa ông, qua theo dõi và chỉ đạo đại hội, ông có đánh giá như thế nào về đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện?
 
Ông Nguyễn Thành Nuôi. Ảnh: T.N
Ông Nguyễn Thành Nuôi. Ảnh: T.N
- Ông NGUYỄN THÀNH NUÔI: Có thể đánh giá, việc tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã thành công. Nhìn chung, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Mặt trận cấp huyện cơ bản thuận lợi, nhận được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.
 
Qua đại hội, MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã đề ra được các mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp để củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Việc lựa chọn, hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, tính tiêu biểu và đại diện. Đại hội được chuẩn bị chu đáo, phát huy dân chủ, trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định.
 
* P.V: Ông có thể cho biết thêm về công tác nhân sự qua đại hội MTTQ cấp huyện?
 
- Ông NGUYỄN THÀNH NUÔI: Nhìn chung số lượng, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số trong Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo theo hướng dẫn. Chất lượng đội ngũ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện được nâng lên về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đồng thời được trẻ hóa so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, 100% cán bộ giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định số 825-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
 
Nhiệm kỳ 2019-2024, toàn tỉnh có 901 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 20,64%, dân tộc thiểu số chiếm 34,4%, người ngoài Đảng 27,3%, tôn giáo 8,43%. Có 60 vị được tín nhiệm vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, trong đó, tỷ lệ nữ 28,33%, dân tộc thiểu số 30%, tốt nghiệp THPT 98,33%, trình độ chuyên môn đại học 96,66%, trình độ lý luận chính trị cao cấp 61,66%, trung cấp 36,66%. Riêng chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện có 9/17 vị tiếp tục tái cử nhiệm kỳ mới, 10/17 vị là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, 8/17 vị là Ủy viên Ban Chấp hành cấp ủy cấp huyện.
 
Đại biểu xem pa nô tuyên truyền hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: T.N
Đại biểu xem pa nô tuyên truyền hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: T.N
 
* P.V: Tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh đang tập trung triển khai những công tác trọng tâm nào, thưa ông?
 
- Ông NGUYỄN THÀNH NUÔI: Nhằm đảm bảo kế hoạch, tiến độ cũng như chất lượng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024), hiện nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đang được các tiểu ban giúp việc đại hội gấp rút thực hiện, theo yêu cầu đề ra.
 
Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, hoàn thiện nội dung các văn kiện trình đại hội. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tập trung công tác nhân sự đại hội, theo định hướng phải đảm bảo số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, tỷ lệ người ngoài Đảng theo quy định, coi trọng tính thiết thực, tiêu biểu và đại diện, để MTTQ thật sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã có kế hoạch chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024). 
 
Mặt khác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ trình các văn kiện đại hội và đề án nhân sự, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, cho ý kiến lần cuối trước khi tổ chức đại hội. Tôi tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024) sẽ được tổ chức thành công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh trong giai đoạn mới.
 
* P.V: Xin cảm ơn ông!  
 
 THANH NHẬT (thực hiện)
.