.
.

Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác Văn phòng TW Đảng

Thứ Năm, 06/06/2019, 05:55 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều ngày 5-6, tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Trần Thanh Bình-Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đại diện Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai và Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai về tình hình kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai khóa XV từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay.
 
 
Làm việc với đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; tập thể lãnh đạo và đại diện một số phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.
 
Báo cáo do đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai trình bày tại buổi làm việc nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy xây dựng, ban hành, rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc khóa XV của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo đúng nguyên tắc, quy định của Trung ương, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nội dung của quy chế quy định rõ ràng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, từng đồng chí cấp ủy viên; quy định rõ các mối quan hệ, chế độ làm việc, phương pháp công tác. Thực hiện chủ động, sáng tạo và có hiệu quả quy định về sự lãnh đạo và quan hệ công tác đối với đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh. Duy trì và chấp hành tốt chế độ làm việc, đổi mới phương pháp công tác.
 
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh:  Nguyễn Đông
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đông
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức thực hiện Quy chế làm việc khóa XV chặt chẽ, giải quyết công việc cơ bản kịp thời trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, góp phần khắc phục một bước tình trạng bao biện làm thay, không rõ trách nhiệm hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo. Trên cơ sở nội dung Quy chế làm việc khóa XV, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc khóa XV của đơn vị mình theo đúng quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương…
 
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí dự buổi làm việc đã tập trung thảo luận, trao đổi, phân tích, làm rõ một số điểm mới, nổi bật trong nội dung Quy chế làm việc khóa XV của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai; cách làm mới của tỉnh trong việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tổ chức; đồng thời cũng đã chỉ ra một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế làm việc khóa XV và việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương có liên quan. Công tác chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc khóa XV theo quy định của Trung ương… Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác tiếp thu, ghi nhận và sẽ có ý kiến với các cơ quan liên quan theo thẩm quyền. 
 
 Nguyễn Đông
 
.