.
.
(GLO)- Hơn 3 năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Ia Grai, Gia Lai đã phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
 
 
Trao đổi với P.V, ông Dương Xuân Quang-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ia Grai-cho biết: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thường xuyên tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, quán triệt và triển khai những nội dung mới, quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Hàng năm, UBKT Huyện ủy còn tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và kiểm tra theo kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đạt 100% kế hoạch đề ra.
 
 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai. Ảnh: T.N
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai. Ảnh: T.N
 
Cũng theo ông Quang, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 23 tổ chức Đảng và 57 đảng viên. Trong đó, kiểm tra 3 tổ chức Đảng và 12 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 12 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 6 tổ chức Đảng và 9 đảng viên; kiểm tra tài chính 12 tổ chức Đảng. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy đã giải quyết 4 đơn thư tố cáo với 5 đảng viên và 1 tổ chức Đảng.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã phân công thành viên UBKT và cán bộ kiểm tra chủ động bám sát tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng, tập trung giám sát thường xuyên đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên. Qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở, cảnh báo góp phần ngăn ngừa vi phạm. Cấp ủy các cấp đã phân công cấp ủy viên thực hiện giám sát thường xuyên đối với các tổ chức Đảng, đảng viên. Nội dung giám sát gồm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt Đảng, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy định về những điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức và lối sống...
 
Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 10 tổ chức Đảng và 15 đảng viên. Đồng thời, ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
 
Thời gian qua, Đảng bộ các xã: Ia Hrung, Ia Bă, Ia Yok, Ia Dêr đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ông Ksor Toan-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hrung-chia sẻ: “Cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển đảng viên mới; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Đảng ủy xã luôn coi trọng chất lượng xây dựng nghị quyết và thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của các chi bộ trực thuộc. Qua đó đã nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của người đứng đầu, các Đảng ủy viên và Bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”.
 
Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức Đảng và đảng viên chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những mặt hạn chế, khuyết điểm. Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ia Grai cho biết: “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện có 86 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quyết định kỷ luật 3 đảng viên, UBKT Huyện ủy kỷ luật 15 đảng viên, cấp cơ sở kỷ luật 68 đảng viên. Ngoài ra có 1 chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy bị thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy còn kịp thời chỉ đạo xử lý dứt điểm tình hình cán bộ, đảng viên vi phạm về giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, sai phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao”.
 
Một góc Trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: T.N
Một góc Trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: T.N
 
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Ia Grai thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy-nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định; kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với cán bộ quản lý, điều hành nắm giữ các cương vị quan trọng dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và đảng viên có nhiều dư luận. Đồng thời, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng khi xảy ra vi phạm”.
 
Bí thư Huyện ủy Ia Grai cũng lưu ý, cấp ủy và UBKT cấp huyện và cơ sở chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, bám sát phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII cũng như các nghị quyết của Đảng.
 
THANH NHẬT
 
 
 
.