.
.
(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã Tú An (thị xã An Khê) đã phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.
 
 
Chú trọng phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số 
 
Xã Tú An có 6 thôn, làng, trong đó có 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Vì vậy, công tác phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS được Đảng bộ hết sức chú trọng. Ông Trần Ngọc Thiện-Bí thư Đảng ủy xã-cho biết: “Năm 2012, cả 3 làng đồng bào DTTS đều có chi bộ độc lập. Hàng năm, các chi bộ đều xây dựng kế hoạch tạo nguồn, quan tâm sát sao, giúp đỡ quần chúng ưu tú, cử quần chúng ưu tú đi học đối tượng Đảng; phân công đảng viên có kinh nghiệm hỗ trợ, thẩm tra lý lịch, hồ sơ… Theo đó, công tác phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS đến nay đạt cả về chất lượng và số lượng”.
 
Đảng bộ xã Tú An hiện có 9 chi bộ trực thuộc với 96 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ (năm 2015) đến nay, Đảng bộ đã phát triển 7 đảng viên là người DTTS, nâng số đảng viên là người DTTS lên 22 người, chiếm tỷ lệ 22,9% trên tổng số đảng viên. Năm 2018, Đảng ủy xã xem xét, đề nghị kết nạp được 19 đảng viên mới, vượt 10% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó có 1 đảng viên là người DTTS.
 
 Chi bộ làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê) thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Ảnh: N.M
Chi bộ làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê) thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Ảnh: N.M
 
Chi bộ làng Pơ Nang là một trong những chi bộ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Ông Đinh A Muôk-Bí thư chi bộ-chia sẻ: “Hàng năm, chi bộ lựa chọn những đoàn viên, thanh niên ưu tú để cử đi học lớp đối tượng Đảng. Sau đó, chi bộ xem xét và thống nhất giới thiệu kết nạp vào Đảng. Hiện nay, chi bộ làng Pơ Nang có 11 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên dự bị. Từ năm 2012 đến nay, chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên nào vi phạm Điều lệ Đảng”.
 
Theo ông Thiện, việc phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS là nhân tố góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống; xây dựng các nghị quyết của Đảng ủy bám sát điều kiện, tình hình thực tế địa phương. Từ năm 2015 đến 2018, Đảng bộ xã Tú An được Thị ủy An Khê xét công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, kinh tế-xã hội của xã Tú An có sự phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân ngày một nâng lên. Thu nhập bình quân hiện đạt 35 triệu đồng/người/năm, tăng 18 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Đến cuối năm 2018, toàn xã còn 113 hộ nghèo, giảm 51 hộ nghèo so với năm 2017. Đặc biệt, xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 55 công trình đường giao thông nội đồng, đường liên xã, nhà văn hóa, kênh mương… với tổng vốn đầu tư trên 13 tỷ đồng. Các công trình sau khi đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.
 
Năm 2018, cán bộ và nhân dân xã Tú An chung tay xây dựng xã nông thôn mới. Cùng với đó là tập trung nhân lực, vật lực xây dựng làng Pơ Nang thành làng nông thôn mới. Đến nay, làng Pơ Nang đã hoàn thành 13/15 tiêu chí nông thôn mới; xã Tú An hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Tú An đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. 
 
Trao đổi với P.V, Bí thư Đảng ủy xã Tú An cho biết thêm: “Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tú An tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung-dân chủ; công khai dân chủ, minh bạch trong lãnh đạo công tác cán bộ. Phát huy tối đa hiệu quả công tác dân vận và phối hợp thực hiện mọi nhiệm vụ chung của địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chú trọng thực hiện công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự-an toàn xã hội trên địa bàn”.
 
NGỌC MINH
 
.