.
.

Phú Thiện đánh giá công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố

Thứ Tư, 27/02/2019, 05:46 [GMT+7]
.
(GLO)- UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Rơ Chăm La Ni- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện chủ trì hội nghị.
 
 
Thực hiện Nghị quyết 137/NQ-HĐND, ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc chia, nhập và đặt mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trên cơ sở  kết quả rà soát, UBND huyện Phú Thiện đã ban hành kế hoạch sô 55/KH-UBND, ngày 23-5-2018 về việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2019. Theo đó, năm 2018, huyện Phú Thiện có tổng số 109 thôn và 21 tổ dân phố, UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh xem xét sáp nhập 26 thôn, 4 tổ dân phố để thành lập 13 thôn, 2 tổ dân phố. Trong đó xã Ia Sol, xã Ia Piar và thị trấn Phú Thiện được chọn làm điểm để thực hiện việc sáp nhập. Đến nay các xã, thị trấn đã hoàn thành xong việc triển khai thực hiện công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và đi vào hoạt động theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, huyện Phú Thiện  còn 96 thôn và 19 tổ dân phố.
 
Quá trình thực hiện, các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc thông tin tuyên truyền về sự cần thiết, ý nghĩa, mục đích của việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố; phương án sáp nhập để thành lập thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh.  Kịp thời kiện toàn các chức danh ở thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập để thành lập; tiếp nhận và bàn giao các nhệm vụ, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản,... của thôn cũ cho thôn mới quản lý, sử dụng, tiếp tục thực hiện theo quy định, tổ chức hội nghị  tại thôn, tổ dân phố để công bố  Nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. 
 
     Quang cảnh Hội nghị. Ảnh:  Hoa Mai
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoa Mai
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Rơ Chăm La Ni- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện ghi nhận và biểu dương các địa phương đã làm tốt việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và thực hiện trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân về chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố của Đảng và Nhà nước. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong năm 2019 theo Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 19-12-2018 của UBND tỉnh; kịp thời đưa các thôn, tổ dân phố mới sáp nhập đi vào hoạt động theo quy định; bố trí sắp xếp và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa của thôn, tổ dân phố tiết kiệm, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong gao dịch các thủ tục hành chính có liên quan đến tên thôn, tổ dân phố trước khi sắp xếp, sáp nhập...
 
                                                                   Hoa Mai
 
.