.
.
(GLO)- Tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Đảng ủy xã An Phú (TP. Pleiku) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua.
 
 
Ông Nguyễn Hữu Tài-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Phú-cho biết: “Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Theo đó, Đảng ủy xã hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên hàng năm và cả nhiệm kỳ, đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào nội dung đánh giá, phân loại bình xét, khen thưởng chi bộ hàng năm. Đồng thời, phát hiện, lựa chọn những quần chúng tốt, có động cơ phấn đấu đúng đắn đưa vào nguồn bồi dưỡng, rèn luyện để kết nạp vào Đảng. Trong đó, chú trọng đối tượng là những quần chúng trẻ, có ý chí, có năng lực và phẩm chất tốt”.
 
  Đảng bộ xã An Phú tổ chức trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: T.N
Đảng bộ xã An Phú tổ chức trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: T.N
 
 
Quá trình thực hiện, Đảng ủy xã chú trọng lựa chọn đối tượng để đưa vào nguồn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giao nhiệm vụ thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn… nhằm giúp quần chúng xác định đúng đắn động cơ, quá trình rèn luyện phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, Đảng ủy xã giao trách nhiệm cụ thể cho Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ và đoàn thể trực tiếp lãnh đạo sâu sát công tác này, chỉ đạo cấp ủy chi bộ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác tìm chọn và xây dựng, bồi dưỡng nguồn. Đảng ủy xã còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cho các chi bộ thực hiện quy trình, hồ sơ quần chúng ưu tú kết nạp đảng viên; đảm bảo chất lượng công tác phát triển đảng viên, không chạy theo thành tích, số lượng; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát các chi bộ trong việc thực hiện nhằm kịp thời rút kinh nghiệm.
 
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã An Phú đã phát triển được 24 đảng viên mới (đạt 69% chỉ tiêu), riêng năm 2018 phát triển được 9 đảng viên mới. Trong 24 đảng viên mới, tỷ lệ đoàn viên thanh niên chiếm hơn 54%, trình độ học vấn THPT chiếm hơn 90%, trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm hơn 83%... Đến nay, Đảng bộ xã có gần 160 đảng viên, 10/17 chi bộ có chi ủy.
 
Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên tại Đảng bộ xã An Phú thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn. Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Quang, công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong đoàn viên thanh niên ở khu dân cư ngày càng khó khăn. Nguyên nhân là do người dân trên địa bàn chủ yếu làm nông, trình độ học vấn còn hạn chế, thanh niên ít tham gia vào các hoạt động trong hệ thống chính trị... Bên cạnh đó, nguồn phát triển đảng viên là cán bộ, công chức, giáo viên bị thu hẹp do ổn định biên chế. Ngoài ra, một số trường hợp hồ sơ phải xác minh nhiều nơi, thời gian kéo dài.
 
Thôn 8 xã An Phú là đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên. Ảnh: Thanh Nhật
Thôn 8 xã An Phú là đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên. Ảnh: Thanh Nhật
 
Để đạt chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020 kết nạp 35-40 đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, ông Nguyễn Văn Quang cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác phát triển đảng viên. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, quy định, hướng dẫn mới về công tác phát triển đảng viên, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các chi bộ trực thuộc đối với công tác này, gắn với đánh giá thi đua hàng năm của tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy chi bộ. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các chi bộ có kế hoạch cụ thể phát triển đảng viên hàng năm và trong nhiệm kỳ, quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên, gắn với quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ của xã. Mặt khác, Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở”.
 
Thanh Nhật
 
.