.
.

Chư Pah: Tích cực chuẩn bị đại hội điểm MTTQ cấp huyện

Thứ Tư, 12/12/2018, 07:32 [GMT+7]
.
(GLO)- Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah đã tập trung chỉ đạo đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, đồng thời tiến hành các bước chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ V (nhiệm kỳ 2019-2024).
 
 
Ông Lâm Văn Đỉnh-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah-cho biết: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đúng theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh”.
 
  Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận ở cơ sở.  Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận ở cơ sở. Ảnh: T.N
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức 2 lớp tập huấn công tác Mặt trận cho các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư về hướng dẫn quy trình củng cố Ban công tác Mặt trận, giới thiệu người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam, xây dựng các văn kiện phục vụ đại hội và tổ chức đại hội. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đại hội cấp xã và cấp huyện, đề cương các báo cáo; các biểu mẫu về xây dựng đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, dự kiến phân bổ đại biểu dự đại hội; các văn bản giới thiệu và danh sách trích ngang giới thiệu người tham gia Ủy ban, Ban Thường trực và đại biểu tham gia đại hội. Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy, cũng như phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn chuẩn bị tốt công tác nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình.
 
Căn cứ kế hoạch tổ chức đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Hòa tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp xã và mời Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 xã, thị trấn dự, học tập kinh nghiệm. Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã duyệt xong các văn kiện, nhân sự của 14 xã, thị trấn để đại hội MTTQ cơ sở.
 
Đặc biệt, sau khi được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ định tổ chức đại hội điểm cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ra quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, phân công cụ thể cho từng vị trong Ban Thường trực phụ trách công việc cụ thể. Tiểu ban nội dung đang gấp rút chuẩn bị văn kiện phục vụ đại hội. Tiểu ban nhân sự xây dựng đề án nhân sự và lên danh sách sơ bộ thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xây dựng kế hoạch phân bổ đại biểu dự đại hội. Dự kiến các văn kiện, đề án nhân sự đại hội sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 12-2018, để báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để tổ chức đại hội vào cuối tháng 2-2019.
 
 
   Một góc trung tâm huyện Chư Pah. Ảnh: T.N
Một góc trung tâm huyện Chư Pah. Ảnh: T.N
 
 
Ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất chọn huyện Chư Pah để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Đây là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá và rút kinh nghiệm, sau đó tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố còn lại trên địa bàn tỉnh”.
 

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã cũng như các mặt công tác liên quan cho việc tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp huyện. Đồng thời, tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua công tác tuyên truyền, nhấn mạnh vai trò của MTTQ tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, giám sát và phản biện, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng. Đồng thời, đấu tranh bác bỏ những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường sự đồng thuận trong xã hội đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng địa phương phát triển.
 
Trao đổi với P.V, ông Trần Minh Sơn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pah-cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức đại hội MTTQ cấp xã đúng tiến độ. Đồng thời, làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc rà soát nhân sự, xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội và các mặt công tác chuẩn bị cho đại hội; chỉ đạo, đôn đốc chính quyền, ban ngành liên quan của huyện tạo thuận lợi cùng các điều kiện liên quan để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp”. 
 
Thanh Nhật
 
.