.
.

UBMTTQVN tỉnh Gia Lai hướng các phong trào thi đua về cơ sở

Thứ Hai, 05/11/2018, 08:33 [GMT+7]
.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Qua các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thiết thực góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân kỷ niệm 88 năm thành lập MTTQ Việt Nam, ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có cuộc trao đổi với Báo Gia Lai Điện tử về những đóng góp của Mặt trận vào sự nghiệp chung.
 
 
* P.V: Xin ông cho biết rõ thêm về ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam?
 
Ông Đinh Ngọc Hải. Ảnh: T.N
Ông Đinh Ngọc Hải. Ảnh: T.N
- Ông ĐINH NGỌC HẢI: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày thành lập MTTQ Việt Nam hàng năm là dịp để cán bộ, nhân dân ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế... Đây cũng là dịp các khu dân cư cùng nhau nhìn nhận, đánh giá những việc đã làm được và chưa làm được trong các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động, cũng như việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật... Đồng thời, biểu dương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua trong năm qua, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết và phát triển, tiếp tục phát động thi đua để đạt kết quả cao hơn.
 
Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chuyển 1.257 bản thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku ngày 19-4-1946 về các địa phương để trao tặng các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng thời, ngày hội năm nay cũng là thời điểm tập trung đợt tuyên truyền, thi đua chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024).
 
* P.V: Ông có thể điểm lại những kết quả tiêu biểu qua một số phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động?
 
- Ông ĐINH NGỌC HẢI: Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, qua đó đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong bộ phận có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước. Quá trình triển khai cuộc vận động này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” gần 1,1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng các mô hình hướng dẫn sản xuất, chăn nuôi tại một số địa phương, góp phần vào công tác giảm nghèo chung của tỉnh.
 
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động, gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2017 đến nay, MTTQ đã vận động nhân dân hiến hơn 10.000 m2 đất và ủng hộ nhiều tỷ đồng, hơn 26.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, cơ sở hạ tầng, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hiện toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 phường và thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị, dự kiến cuối năm 2018 có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
 
Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
 
* P.V: Thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tập trung những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?
 
- Ông ĐINH NGỌC HẢI: Thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục quan tâm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về giảm nghèo nhanh và bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, đoàn kết tập hợp động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương, cơ sở. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân, phản ánh tâm tư và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để đề xuất kiến nghị đến cấp ủy, các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, giám sát hoạt động của chính quyền, đại biểu dân cử, cán bộ công chức, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
Củng cố kiện toàn, xây dựng tổ chức thực sự vững mạnh, đa dạng hóa các hình thức tập hợp ở thôn, làng, tổ dân phố, vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số và trong các doanh nghiệp. Phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và đội ngũ cốt cán làm chỗ dựa cho tổ chức và các phong trào cách mạng của quần chúng ở cơ sở. Tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền tập trung tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024), đáp ứng yêu cầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.
 
* P.V: Xin cảm ơn ông.                                                                       
 
 Thanh Nhật (thực hiện)
 
 
.