.
.
(GLO)- Sáng 6-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah, Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội điểm Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024. Đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm là MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Hòa.
 

 

Ảnh: Lê Hải
Ảnh: Lê Hải
 
Trong nhiệm kỳ 2013-2018, MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Hòa đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Cụ thể: kêu gọi đóng góp gần 91 triệu đồng quỹ vì người nghèo; phối hợp với các nguồn hỗ trợ khác trên địa bàn để xây mới và sửa chữa 5 căn nhà tình thương, xây dựng 1 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện có hiệu quả, có trên 1.300 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 8/8 thôn, làng, tổ dân phố giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa...
 
Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội đã hiệp thương giới thiệu 33 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Hòa nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Đinh Thị Thủy tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Hòa nhiệm kỳ 2019-2024.                                                                                          
Lê Hải
 
.