.
.

Nâng cao chất lượng hoạt động,vị trí của Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ

Thứ Sáu, 21/09/2018, 20:22 [GMT+7]
.

Hội thảo nhằm làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, khẳng định vai trò và hiệu quả, vị trí của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

 

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Các đại biểu tham luận tại Hội thảoSáng 21/9, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhằm làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối để khẳng định vai trò và hiệu quả trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy Khối, nâng cao chất lượng hoạt động, vị trí của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Các ý kiến, đề xuất, kinh nghiệm sẽ là cơ sở để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm ban hành quyết định mới với những nội dung phù hợp, sát thực hơn để Đảng ủy Khối hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nhấn mạnh, thực tiễn công tác lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương qua 11 năm thực hiện Quyết định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị, từ những thay đổi về tổ chức đảng trực thuộc, kết quả chuyển giao, tiếp nhận, thành lập mới của các tổ chức đảng trong thời gian qua đã đặt ra cho Đảng ủy Khối những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng.

Ông Sơn Minh Thắng đề nghị các đại biểu phân tích chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối; vị trí, chức năng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần bổ sung, sửa đổi như thế nào để khẳng định được vai trò, tâm quan trọng của Đảng ủy Khối; từ đó đề xuất sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, bổ sung các nội dung mới và đưa ra những giải pháp, định hướng góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan Đảng ủy Khối thời gian tới.

Thảo luận tại Hội thảo, nhiều ý kiến khẳng định, qua 12 năm hoạt động, Đảng ủy Khối đã thu được nhiều kết quả rất thiết thực và quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, góp phần rất quan trọng vào việc đảm bảo cho các cơ quan, đơn vị trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức đảng trong Khối ngày càng vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nỗ lực phấn đấu và ngày càng trưởng thành, tiến bộ. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của Đảng ủy Khối cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập, tác động không nhỏ đến hoạt động của Đảng ủy Khối.

Đơn cử, Đảng ủy Khối không có chính quyền cùng cấp, được lập theo “đặc thù riêng” nhưng lại không được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cho loại hình “đặc thù riêng”, dẫn đến bất cập trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trong công tác cán bộ và lãnh đạo nhiệm vụ chính trị.

Để khắc phục bất cập này, ông Hoàng Xuân Cừ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị quy định Đảng ủy Khối có chức năng phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ của cơ quan Trung ương. Khi phát hiện có vướng mắc về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, về công tác cán bộ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có trách nhiệm phản ánh, báo cáo trực tiếp với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng đề nghị tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của lãnh đạo chủ chốt Đảng ủy Khối (Bí thư, Phó Bí thư) và người đứng đầu cấp ủy của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối. Ông Hoàng Xuân Cừ, Nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề xuất Ban Bí thư nên phân công một Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy Khối; Phó Bí thư Đảng ủy Khối nên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng quan điểm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Hải Đường phân tích, Thực tiễn công tác xây dựng Đảng đã chứng minh vai trò, vị thế, uy tín của Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của cấp ủy và tổ chức Đảng. Nơi nào lựa chọn, bố trí được lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy có vai trò, vị thế, uy tín tốt thì nơi đó có cấp ủy, tổ chức đảng hoạt động được thuận lợi, có hiệu quả và ngược lại. Điều này với Đảng ủy Khối càng quan trọng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cần tập trung xây dựng các quy chế, quy định, tiêu chí đầy đủ hơn trong việc tham gia lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ và các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối. Hoàn thiện mô hình các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ Khối…

Hà Thanh/VOV

.