.
.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Gia Lai

Thứ Năm, 06/09/2018, 05:46 [GMT+7]
.
(GLO)- Đoàn kiểm tra số 717 của Bộ Chính trị do đồng chí Nghiêm Phú Cường-Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Đảng ủy Quân đoàn 3 và Đảng ủy Binh đoàn 15 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

 

  Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Vũ Duy
Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Vũ Duy
 
Thời gian qua, Đảng ủy Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15 đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đảng các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện cơ bản toàn diện, sâu sắc, có trọng tâm, trọng điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng… Riêng Quân đoàn 3, từ năm 2017 đến tháng 8-2018 đã kết nạp 754 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 89,06%; kiểm tra, giám sát hơn 2.000 đảng viên và 159 tổ chức Đảng.
 
Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy 2 đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, nhân rộng những cách làm hay, xây dựng gương điển hình tiên tiến; đề cao đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và tiêu cực khác.
 
Vũ Duy - Lê Quang
.