.
.

Ia Grai nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Thứ Tư, 12/09/2018, 13:20 [GMT+7]
.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, Đảng bộ huyện Ia Grai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị. Về vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông NGUYỄN HỮU QUẾ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ia Grai.
 
 
* P.V: Công tác xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay đã được triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?
 
  Ông Nguyễn Hữu Quế.      Ảnh: T.N
Ông Nguyễn Hữu Quế. Ảnh: T.N
- Ông NGUYỄN HỮU QUẾ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Ia Grai đã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đồng thời đã ban hành 18 chương trình, 50 kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác tạo nguồn, phát triển Đảng gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy cũng được chú trọng. Toàn huyện đã kết nạp được 561 quần chúng ưu tú vào Đảng, tỷ lệ bình quân hàng năm đạt 5,68%. Đến nay, Đảng bộ huyện có 151/271 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở có cấp ủy (đạt 55,7%); 150/150 thôn, làng có tổ chức Đảng. Huyện ủy cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng gắn với nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy còn chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức 96 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
 
Cùng với xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy theo đúng quy định, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, hiệu quả theo chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện có 73 đảng viên vi phạm khuyết điểm bị thi hành kỷ luật.
 
* P.V: Ông có thể đề cập thêm kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ huyện?
 
- Ông NGUYỄN HỮU QUẾ: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng thời đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp tạo ra những chuyển biến tích cực ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên bố trí thời gian dự các buổi sinh hoạt chi bộ thôn, làng để nắm tình hình, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, xây dựng được phong cách làm việc khoa học, gần dân, tôn trọng dân.
 
Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, gương người tốt việc tốt về xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, đi đầu trong các cuộc vận động và phong trào thi đua... Thời gian qua đã có 14 tập thể và 29 cá nhân điển hình tiên tiến được huyện khen thưởng, 1 cá nhân được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng.
 
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Một góc trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
 
* P.V: Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện sẽ tập trung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để nâng cao chất lượng công tác xây dựng hệ thống chính trị, thưa ông?
 
- Ông NGUYỄN HỮU QUẾ: Đảng bộ huyện Ia Grai tiếp tục tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), từng bước sáp nhập một số cơ quan, ban, ngành của huyện theo chỉ đạo chung của tỉnh. Đồng thời, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025).
 
Mặt khác, quan tâm thực hiện các giải pháp về phát triển đảng viên, trong đó chú trọng giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong lực lượng bộ đội xuất ngũ, giáo viên và thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu đạt tỷ lệ phát triển đảng viên hàng năm là 6%. Bên cạnh đó, phấn đấu trên 60% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện cũng chú trọng công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, vận động quần chúng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
 
* P.V: Xin cảm ơn ông!                                                             
 
Thanh Nhật (thực hiện)
.