.
.

(GLO)- Sáng 7-9, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, tập thể Ban Biên tập và lãnh đạo chủ chốt của Báo Gia Lai về công tác tổ chức triển khai tuyên truyền; kết quả hoạt động cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền từ đầu năm đến nay…

 

  Đồng chí Lê Phương Lương-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc. Ảnh: Minh Thi
Đồng chí Lê Phương Lương-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc. Ảnh: Minh Thi


Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Kiên-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã báo cáo với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết quả hoạt động của Báo Gia Lai từ đầu năm đến nay. Theo đó, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tính đến ngày 31- 8-2018, Báo Gia Lai đã xuất bản 130 kỳ báo ngày; 34 kỳ báo cuối tuần; 34 kỳ báo ảnh; 1 ấn phẩm báo ảnh Xuân Mậu Tuất; 1 ấn phẩm Báo Gia Lai Xuân Mậu Tuất, 1 kỳ báo Tân Niên và 2 kỳ báo gộp. Lượng truy cập Báo Gia Lai Điện tử đạt bình quân 16.000 lượt người/ngày. Báo giấy phát hành mỗi số gần 11.000 bản.

Nội dung tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội. Tuyên truyền kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện lớn của tỉnh, của cả nước diễn ra từ đầu năm đến nay. Duy trì và phát triển chuyên trang, chuyên mục, trong đó có chuyên mục sự kiện và bình luận đề cập đến các vấn đề được được dư luận xã hội quan tâm, từ đó định hướng dự luận, phản bác lại những quan điểm sai trái của các thế lực xấu, thế lực thù địch. Thông tin Báo Gia Lai đăng tải luôn đảm bảo đúng định hướng, bám sát Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai đã thực hiện tốt nội dung đề án phát triển Báo Gia Lai giai đoạn 2017-2020 đã được Tỉnh ủy phê duyệt. Theo đó, đã tổ chức sắp xếp các phòng chức năng từ 8 phòng xuống còn 6 phòng. Thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý theo nội dung Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, biên tập viên coi đây là nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ qua. Tổ chức 100% cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Gia Lai, các Nghị quyết Đảng bộ Khối và của Đảng bộ Báo Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Báo Gia lai đã kết nạp mới được 2 đảng viên

Để tạo điều kiện cho Báo Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra từ nay đến cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, Báo Gia Lai đã kiến nghị với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xem xét đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy  cho Báo Gia Lai kiện toàn Ban Biên tập đảm bảo số lượng quy định; lập Đề án mua sắm, sửa chữa một số máy móc, thiết bị, phòng thu âm-ghi hình của Báo Điện tử, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá Báo Gia Lai đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thuộc Đảng viên thuộc Đảng bộ Báo, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình. Tiếp tục thực hiện đề án phát triển Báo Gia Lai giai đoạn 2017-2020 đã được duyệt. Phát huy hơn nữa kết quả tuyên truyền đã đạt được, nội dung tuyên truyền đảm bảo định hướng. Chủ động trong việc trao đổi thông tin với Ban Tuyên giáo nhất là các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, những vấn đề mới phát sinh để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền. Hiện tại, lượng truy cập trên Báo Gia Lai Điện tử rất cao nên Ban Biên tập xem xét có hướng tăng cường lượng thông tin trên Báo Gia Lai Điện tử. Đặc biệt là nghiên cứu mở chuyên mục đăng tải các bài viết phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu và các thế lực thù địch…

Quang Văn

.