.
.

Tạo đột phá trong CCHC - Kỳ cuối: Nỗ lực triển khai các giải pháp

Thứ Tư, 29/08/2018, 13:32 [GMT+7]
.
(GLO)- Mặc dù tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhưng chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 của tỉnh vẫn bị tụt đến 25 bậc so với năm 2016. Để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, cải thiện chỉ số này trong những năm tiếp theo, trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể.
 
 
Tăng cường tháo gỡ khó khăn
 
Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị 2 năm liên tiếp đứng đầu bảng về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong số 20 sở, ban, ngành của tỉnh. Khi được hỏi về giải pháp duy trì kết quả này, ông Nguyễn Ngọc Hùng-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông-cho biết: “Yếu chỗ nào thì khắc phục ngay chỗ đó, các tiêu chí nào đã làm được thì phải giữ vững và làm tốt hơn, phần chưa làm được thì tiếp tục cải thiện. Giải pháp đơn giản chỉ có vậy”.
 
Người dân đến làm thủ tục hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện Đak Pơ.    Ảnh: Minh Triều
Người dân đến làm thủ tục hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện Đak Pơ. Ảnh: Minh Triều
 
Theo ông Hùng, sau khi UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số CCHC, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong toàn cơ quan để cán bộ, nhân viên nắm rõ. Đồng thời, Sở phân công phần việc cụ thể cho các phòng liên quan đến từng chỉ số thành phần.
 
Đối với các tiêu chí không đạt hoặc đạt thấp so với điểm tối đa, Sở xác định nguyên nhân đồng thời họp cơ quan để mổ xẻ, rút kinh nghiệm kịp thời; liên quan đến phòng nào thì phòng đó phải có giải pháp khắc phục. “Đặc biệt, chúng tôi đưa vào quy chế làm việc cơ quan quy định đối với hồ sơ trả lại. Cụ thể, thời gian trả lại hồ sơ cho công dân lần đầu sẽ được tính vào lần nhận tiếp theo sau khi trừ số ngày đã giải quyết trước đó và nếu trả hồ sơ lần 2 thì phải báo cáo lãnh đạo. Do đó, Sở không có tình trạng hồ sơ của công dân hay các tổ chức, đơn vị bị trễ hẹn so với thời gian quy định giải quyết”-ông Hùng cho biết.
 
Còn ông Lê Minh Lộc-Chánh Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết, đối với những tồn tại trong CCHC như: hệ thống một cửa điện tử thường xuyên bị lỗi, một số thủ tục hành chính (TTHC) bị báo trễ, tình trạng xử lý TTHC bị trễ so với thời gian quy định... Sở đã tổ chức đánh giá, tập trung phân tích những tồn tại, tìm ra nguyên nhân, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục từng nội dung và đề ra thời gian quy định của từng tiêu chí trong bộ chỉ số CCHC để hoàn thành.
 
Sở cũng bố trí cán bộ chuyên theo dõi công tác CCHC, đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ theo dõi tiếp nhận TTHC tại bộ phận một cửa và người trực tiếp làm công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại các phòng chuyên môn.
 
Sở quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất việc báo trễ thực hiện TTHC do hệ thống một cửa điện tử bị lỗi. “Để nâng cao chỉ số CCHC, thời gian tới, Sở sẽ thường xuyên rà soát các TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định; đơn giản hóa các TTHC liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân và tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc tại bộ phận một cửa về nội dung CCHC và đơn giản hóa TTHC, đặc biệt về TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4”-ông Lộc nêu giải pháp.
 
Trao đổi với P.V về phương hướng, nhiệm vụ của huyện Krông Pa trong thời gian tới, ông Tô Văn Chánh-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Huyện sẽ tiếp tục nỗ lực trong điều hành, cải tiến phương pháp làm việc; phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các tiêu chí quy định của chỉ số CCHC gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chỉ số CCHC cấp huyện; xây dựng bộ chỉ số CCHC cấp xã.
 
“Huyện tiếp tục triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đến cấp xã; chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan hành chính và giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân. Đây là một trong những nền tảng để huyện Krông Pa hướng đến nền hành chính công hiện đại”-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa khẳng định.
 
Tiếp tục cải thiện chỉ số CCHC
 
 
8Cán bộ tại bộ phận một cửa thị trấn Kon Dơng in phiếu hẹn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Minh Triều
Cán bộ tại Bộ phận một cửa thị trấn Kon Dơng in phiếu hẹn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Minh Triều
 
 
Về giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong thời gian tới, tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XI, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-nhấn mạnh: “Chỉ số CCHC luôn là vấn đề được nhắc đi nhắc lại tại các kỳ họp của HĐND tỉnh. Tại sao các tỉnh khác làm được mà Gia Lai lại không làm được? Cần phải làm rõ chỗ nào còn yếu, chỗ nào chưa đạt? Tôi đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ phải năng động và tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ này”.
 

Theo ông Huỳnh Văn Tâm-Giám đốc Sở Nội vụ, để khắc phục tình trạng chỉ số CCHC của tỉnh bị tụt giảm, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo phân công trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế của đơn vị và đề xuất giải pháp cải thiện trong những năm tiếp theo. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý nhà nước thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tiếp tục có giải pháp chỉ đạo cụ thể để chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu khi giải quyết TTHC cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân.
 
Trong đó, một số giải pháp cụ thể là tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn người dân và doanh nghiệp xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 900:2008; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, giám sát việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tới 100% UBND cấp xã.
 
 
Triển khai đề án thành lập Trung tâm hành chính công, trên cơ sở này bố trí, trang bị đầy đủ phương tiện vật chất, trang-thiết bị, nhân lực để đưa vào hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công của tỉnh.
 
“Sở Nội vụ sẽ thường xuyên đôn đốc các cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ CCHC thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tránh ảnh hưởng đến chỉ số CCHC của tỉnh những năm tiếp theo. Song song với đó, Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương để vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; kịp thời đề xuất, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc của cơ quan để UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý”-Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh.
 
M.Thi-T.Dung-M.Triều
 
.