.

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo (1-8)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:Tích cực tham mưu công tác chính trị, tư tưởng

Thứ Ba, 31/07/2018, 13:23 [GMT+7]
.
(GLO)- Với vai trò, chức năng và nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã luôn nỗ lực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị-tư tưởng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
 

 

  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết Quy chế phối hợp công tác với Công an tỉnh. Ảnh: T.N
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết Quy chế phối hợp công tác với Công an tỉnh. Ảnh: T.N
 
Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo Nghị quyết đề ra.
 
Công tác chỉ đạo và triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, nhất là việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, cùng các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết được duy trì thường xuyên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã duy trì tổ chức các hội nghị báo cáo viên của tỉnh, giao ban báo chí, kịp thời định hướng thông tin tình hình thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Ban đã tham mưu mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu về tỉnh để thông tin chuyên đề, mời báo cáo viên trực tiếp truyền đạt tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh nhằm thông tin, giải đáp những vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm.
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban các trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện (9031).
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban các trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Ảnh: T.N
 
 
Đồng chí Trần Đức Hùng-Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) cho biết: “Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Trung tâm đã chủ động tham mưu biên soạn, cấp phát kịp thời các tài liệu, bản tin sinh hoạt chi bộ, bản tin sinh hoạt nhân dân, giúp hệ thống Tuyên giáo các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, biên soạn các tài liệu tuyên truyền. Đồng thời, duy trì và tổ chức tốt hoạt động trang tin điện tử, kịp thời cập nhật các định hướng chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương và thông tin thời sự, đáp ứng nhu cầu của cán bộ và nhân dân”.  
 
Mặt khác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo cấp huyện và cơ sở; tập huấn cho cán bộ cơ sở về công tác tuyên truyền miệng; thường xuyên theo dõi công tác đào tạo-bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện; hướng dẫn triển khai tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Ban cũng đã triển khai Đề án thí điểm xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng cơ sở tại 4 xã: Ia Le (huyện Chư Pưh), Hà Bầu (huyện Đak Đoa), An Thành (huyện Đak Pơ) và Hà Ra (huyện Mang Yang). Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới.
 
Với công tác giáo dục lý luận chính trị, đồng chí Võ Hoàng Bình-Trưởng phòng Giáo dục Lý luận Chính trị (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)-cho biết: “Phòng đã tập trung giúp lãnh đạo Ban phối hợp cùng các Ban Đảng của Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng thời, tham mưu biên tập và phát hành 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW” cấp cho các chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”.
 
Cùng với việc tổ chức các cuộc thi như tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong giai đoạn 1945-1975 thu hút đông đảo cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh tham gia, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai nghiên cứu, biên soạn, bổ sung lịch sử Đảng bộ, lịch sử phong trào, lịch sử truyền thống... Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch biên soạn, bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ các địa phương, lịch sử truyền thống cách mạng các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh từ nay đến năm 2020, cũng như triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh về biên soạn bổ sung, tái bản “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai giai đoạn 1945-2015”.
 
Trao khen thưởng về thành tích công tác tuyên giáo. Ảnh: T.N
Trao khen thưởng về thành tích công tác tuyên giáo. Ảnh: T.N
 
Đề cập những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực chính trị-tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các ấn phẩm, đặc san Tư tưởng Văn hóa, Thông tin sinh hoạt chi bộ, Bản tin sinh hoạt nhân dân, kịp thời cung cấp, định hướng công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên trước những vấn đề thời sự, chính trị nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận. Chú trọng hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề mới nảy sinh, phát hiện và đấu tranh phản bác thông tin và quan điểm sai trái, âm mưu của địch trên lĩnh vực tư tưởng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, nhân dân giám sát việc thực hiện kế hoạch của các cá nhân là người đứng đầu, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt học tập và làm theo Bác, thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ các cấp, góp phần tích cực vào công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Thanh Nhật
.