.

Học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

Thứ Ba, 31/07/2018, 20:10 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 31-7, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Tham gia hội nghị có gần 220 đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Quân sự địa phương.
 
 
Ảnh: Huy Bắc
Ảnh: Huy Bắc
 
Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, các đại biểu sẽ được học tập, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nnghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, gồm 3 chuyên đề: Nghị quyết về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 
Sau hội nghị này, Đảng ủy Quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn Bộ binh 991 sẽ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc đơn vị mình; 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập sẽ viết bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng, làm cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên và kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. 
                                                                                 
Huy Bắc
S
.