.

Gia Lai: Công tác xây dựng Đảng của Văn phòng UBND tỉnh

Thứ Bảy, 28/07/2018, 06:21 [GMT+7]
.

(GLO)- Đảng bộ Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã tiến hành hội nghị công tác xây dựng Đảng của cơ quan Văn phòng, vào ngày 27-7.

Đảng viên Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh dự hội nghị. Ảnh:
Đảng viên Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh dự hội nghị. Ảnh: T.N


Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 50 đảng viên sinh hoạt tại 4 Chi bộ trực thuộc. Nhiều năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng, tiêu biểu là chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên và công chức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với  thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò cơ quan đầu mối tham mưu, giúp UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động công tác, cũng như trong quản lý và điều hành các lĩnh vực, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

 

Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.NChỉ đạo tại hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Ngô Ngọc Sinh nhấn mạnh những tháng còn lại của năm 2018, Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả lãnh đạo  thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020). Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực hoạt động các đoàn thể. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát triển đảng viên mới, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy vai trò cấp ủy trong công tác tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh quản lý và điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018...

Cùng ngày, cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã tiến hành hội nghị công tác chuyên môn và đề ra nhiệm vụ công tác những tháng còn lại của năm 2018.

Thanh Nhật

.