.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
 

 

 
 
 
Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 9-5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước vào ngày làm việc thứ ba.
 
Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường bàn về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.
 
Trong các nội dung làm việc, Trung ương đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. 
 
Trước đó, ngày 23-4, Ủy ban Kiểm tra trung ương họp kỳ 24 do ông Trần Quốc Vượng - thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương - chủ trì.
 
Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Kinh tế trung ương. 
 
Căn cứ quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, căn cứ các bản án của Tòa án ND TP Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Đinh La Thăng.
 
 
Quá trình công tác của ông Đinh La Thăng
Quá trình công tác của ông Đinh La Thăng
 
T.L (TTO)
.