.

Thị xã Ayun Pa:

Hội nghị học tập quán triệt NQ Hội nghị TƯ 6, khóa XII của Đảng

Thứ Hai, 25/12/2017, 13:12 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng ngày 25-12-2017, tại Hội trường 10/08 thị xã Ayun Pa, Thị ủy Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt toàn thị xã. 
 

 

Ảnh: Nguyễn Sang
Ảnh: Nguyễn Sang
 
Trong thời gian 2 ngày (25 và 26-12), các đại biểu sẽ được nghiên 4 chuyên đề gồm: Chuyên đề quán triệt Nghị quyết 18-NQ/TW “Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;  Chuyên đề Quán triệt Nghị quyết 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Chuyên đề Quán triệt Nghị quyết 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Chuyên đề Quán triệt Nghị quyết 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.
 
Sau hội nghị này, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy Ayun Pa sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.
 
Nguyễn Sang
.