.
(GLO)- Từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp ủy ở huyện Ia Grai đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên (giảm 17 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016).
 
 
 Trụ sở Huyện ủy Ia Grai. Ảnh: Hoàng Minh
Trụ sở Huyện ủy Ia Grai. Ảnh: Hoàng Minh
 
Trong đó có 5 cấp ủy viên (Huyện ủy viên 1, Đảng ủy viên 3 và Chi ủy viên 1) và 18 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. 
 
Nội dung các đảng viên vi phạm là thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; vi phạm quản lý tài chính ngân sách, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, quy định những điều đảng viên không được làm... 
 
Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 20 đảng viên, cảnh cáo 3 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên.
 
Hoàng Minh
.