.

Ia Pa: Cán bộ chủ chốt học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Thứ Hai, 18/12/2017, 13:59 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 18-12, tại Hội trường huyện, Huyện ủy Ia Pa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt các phòng, ban và lãnh đạo các xã trên địa bàn.
 

 

Ảnh: Mai Linh
Ảnh: Mai Linh
 
Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt toàn huyện đã được học tập, quán triệt các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. 
 
Đồng chí Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Huyện Ia Pa sẽ sớm hoàn thành các lớp quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII cho đội ngũ đảng viên, công chức cấp huyện và xã. Đồng thời tích cực tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân nhằm góp phần sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
 
Mai Linh
.