.

Gia Lai: Phát triển thêm 2.485 đảng viên trong năm 2017

Thứ Hai, 11/12/2017, 12:33 [GMT+7]
.

(GLO)- Bên cạnh củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cơ sở Đảng, trong năm qua, tỉnh Gia Lai luôn chú trọng đến công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên gắn với xây dựng thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy.

 

Theo đó, tính đến ngày 15-11, toàn tỉnh kết nạp được 2.485 đảng viên (1.098 đảng viên nữ, 763 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 1.802 đảng viên trong độ tuổi Đoàn và 74 đảng viên là người có đạo); đồng thời xem xét, nhất trí kết nạp 21 quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng theo quy định.

 

Ảnh: Mộc Trà
Ảnh: Mộc Trà

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên cũng được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra 6 tổ chức Đảng (đạt 120%) và 10 đảng viên (đạt 100%); giám sát 4 tổ chức Đảng và 9 đảng viên (đạt 100%); kiểm tra 3 tổ chức Đảng và 7 đảng viên theo Chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017 (đạt 100%); thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên với hình thức khiển trách và cách chức. Qua đó, giúp các tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm cũng như khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mộc Trà

.