.
(GLO)- Ngày 14-12-2017 Huyện ủy Chư Pah vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 11, khóa V nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
 
 
Ảnh: Tường Vy
Ảnh: Tường Vy
 
Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền huyện Chư Pah, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt13,04%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31.500 ngàn đồng/người/năm, đạt 100% kế hoạch, tăng 2,37% so với cùng kỳ năm 2016.
 
Trong năm các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Đảng; thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cũng như các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong năm đã kết nạp được 146 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 6,46 % so với tổng số đảng viên. 
 
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2018. Trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 13% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người 32,24 triệu/người/năm. Thu ngân sách huyện theo phân cấp đạt 27,42 tỷ đồng… Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Tường Vy
.