.

Gia Lai: Bế mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Thứ Bảy, 21/10/2017, 11:44 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 20-10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai đã bế mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 100 đảng viên mới kết nạp ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

 Các đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Ảnh: Lương Thanh
Các đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Ảnh: Lương Thanh

 

Trong thời gian 10 ngày, các đảng viên mới được tìm hiểu nội dung cơ bản các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, có 100% học viên đạt yêu cầu được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cấp giấy chứng nhân. Trong đó, loại giỏi chiếm 16% và loại khá chiếm 55%.

Phát biểu bế mạc lớp, đồng chí Nguyễn Như Trình-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng các quan điểm, nội dung kiến thức cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và về nhiệm vụ của người Đảng viên, gắn với liên hệ tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV tỉnh Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Đồng thời, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị đội ngũ đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và được công nhận là đảng viên chính thức theo đúng thời gian quy định, góp phần xây dựng chi bộ cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Lương Thanh

.