.
.

(GLO)- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã An Khê vừa ra mắt mô hình Làng thanh niên “2 không, 2 có” tại làng Pơ Nang, xã Tú An.

 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã An Khê tặng bộ lưới và bóng chuyền cho thanh niên trong làng. Ảnh: An Phát
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã An Khê tặng bộ lưới và bóng chuyền cho thanh niên trong làng. Ảnh: An Phát

 

Làng được xây dựng trên các tiêu chí: 2 “không” gồm: không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, được kiềm chế so với năm trước và không có thanh niên thất nghiệp; 2 “có” gồm: có mô hình thanh niên phát triển kinh tế và có đội, nhóm thanh niên gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.


Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã tặng 1 bộ lưới và bóng chuyền cho thanh niên làng Pơ Nang.
 

An Phát
 

.