.
.

Pleiku: Hủy thông báo nộp tiền sử dụng đất của 29 lô đất trúng đấu giá

Thứ Sáu, 05/08/2022, 05:35 [GMT+7]
.

(GLO)- Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku vừa có văn bản gửi Chi cục Thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai-Chi nhánh TP. Pleiku về việc thu hồi phiếu chuyển thông tin và hủy thông báo nộp tiền sử dụng đất của 29 lô trúng đấu giá tại khu quy hoạch chi tiết khu dân cư phường Chi Lăng.

 

  Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã đề nghị Chi cục Thuế TP Pleiku hủy thông báo nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đối với 29 lô đất trúng đấu giá. Ảnh: Sơn Ca
Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã đề nghị Chi cục Thuế TP. Pleiku hủy thông báo nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đối với 29 lô đất trúng đấu giá. Ảnh: Sơn Ca

 

Theo đó, ngày 14-6-2022 và ngày 6-7-2022, UBND TP. Pleiku đã phê duyệt quyết định hủy kết quả công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 lô đất không hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại khu quy hoạch chi tiết khu dân cư phường Chi Lăng. Do đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị Chi cục Thuế TP. Pleiku, Văn phòng Đăng ký đất đai-Chi nhánh TP. Pleiku thu hồi phiếu chuyển thông tin và hủy thông báo nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đối với 29 lô đất nói trên.

Được biết, số thu tiền sử dụng đất đối với 104/113 lô đất khu dân cư tại phường Chi Lăng được giao dự toán 24,101 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua phiên đấu giá ngày 25 và 26-3-2022, tổng giá trị các lô đất đấu giá thành công là 101,175 tỷ đồng. Cho đến nay, Chi cục Thuế TP. Pleiku đã thực hiện thu tiền sử dụng đất của 75 lô với số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là 71,06 tỷ đồng. Đối với 29 lô đất còn lại với số tiền phải thu sau đấu giá là 30,115 tỷ đồng, 11 người trúng đấu giá vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

 

SƠN CA

 

 

.